Thời sự

Bộ Tài chính: Đã bán được 8% vốn Nhà nước từ khi có chủ trương cổ phần hóa

14:06 | 18/07/2018

Chia sẻ

Các tập đoàn, tổng công ty và SCIC thu về 2.500 tỷ đồng từ thoái vốn nhà nước trong nửa đầu năm 2018. Về thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ cho ý kiến đề án hợp nhất 2 sàn HNX và HOSE.
bo tai chinh da ban duoc 8 von nha nuoc tu khi co chu truong co phan hoa Petrolimex muốn bán bớt vốn nhà nước, lấy tiền đầu tư loạt 'đại' dự án

Sáng nay 18/7, tại Hội nghị Sơ kết công tác tài chính ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, đại điện Bộ Tài chính báo cáo về tình hình cái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và thị trường chứng khoán nửa đầu năm 2018. Theo đánh giá của Bộ, tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước còn chậm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, mới có 8/85 doanh nghiệp theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với giá trị được phê duyệt 29.400 tỷ đồng. Các tập đoàn, tổng công ty, SCIC đã thoái vốn 2.500 tỷ đồng, thu về 6.400 tỷ đồng. Lũy kế từ khi bắt đầu chủ trương cổ phần hóa đến nay, tổng số vốn Nhà nước đã bán chỉ chiếm khoảng 8% tổng số vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ cho ý kiến đề án hợp nhất Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Đồng thời, Bộ tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường, đa dạng hóa các nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

Đến cuối tháng 6/2018, quy mô thị trường chứng khoán tăng 10,7% so với cuối năm 2017 và đạt tỷ lệ khoảng 77,7% GDP.

Về hoạt động tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành 7 nghị định (trong đó có 6 nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của 4 Tập đoàn, 2 Tổng công ty). Ngoài ra, Bộ sẽ tích cực phối hợp, đôn đốc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN theo lộ trình đã đề ra.

bo tai chinh da ban duoc 8 von nha nuoc tu khi co chu truong co phan hoa

Xem thêm

Hoàng Linh