Nhà đất

Bổ sung quy hoạch 59 ha đất công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng

10:16 | 06/02/2021

Chia sẻ

Thủ tướng Chính phủ đã bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng với quy mô diện tích là 58,531 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Hòa Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang từ 394 ha xuống 361 ha; bổ sung khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng gần 59 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Ba khu công nghiệp khác gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm, khu công nghiệp Hòa Ninh và khu công nghiệp Hòa Cầm - giai đoạn 2, việc điều chỉnh diện tích thuộc thẩm quyền của UBND TP Đà Nẵng.

Ngoài các khu công nghiệp đã được điều chỉnh nêu trên, các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng không thay đổi.

Dự án khu công nghiệp hỗ trợ khu công nghệ cao Đà Nẵng có diện tích quy hoạch trên 102 ha, tổng mức đầu tư 235 tỷ đồng. Dự án sẽ góp phần cung cấp dịch vụ phụ trợ, hình thành liên kết giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp thành phố phát triển.

Chu Lai