|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bộ Công Thương: Việc điều chỉnh giá điện cần tính toán, cân nhắc đầy đủ tác động

16:30 | 15/02/2023
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN bám sát, tuân thủ quy trình thực hiện về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và tham gia đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cơ chế giá điện, thị trường điện...

Ngày 15/2, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương và ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về một số dự án đầu tư xây dựng nguồn điện và lưới điện, tình hình cân đối tài chính của EVN năm 2022-2023 và xây dựng phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2023. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN về việc xây dựng các phương án điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023.

Cụ thể, EVN cần bám sát, tuân thủ quy trình thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Việc điều chỉnh giá điện cần phải được tính toán, đánh giá, cân nhắc đầy đủ tác động đến lạm phát, đời sống người dân và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đúng quy định. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN chủ động tham gia đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện, cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế giá điện, thị trường điện tại Luật Điện lực, cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA để đảm bảo giá điện phản ánh đầy đủ yếu tố thị trường, tạo môi trường bình đẳng giữa các bên trong hoạt động điện lực.

Bộ trưởng Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). (Ảnh: Bộ Công Thương) 

Về phía EVN, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh điện năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023 của EVN; trong đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2023 

Cụ thể, đối với công tác đầu tư xây dựng, giải quyết các kiến nghị liên quan đến cung cấp khí cho các dự án nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn, Dung Quất, thẩm định thiết kế kỹ thuật theo từng đợt đối với phần còn lại của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I.

Đồng thời thẩm định báo cáo thiết kế kỹ thuật dự án thủy điện tích năng Bác Ái, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu phụ tải và phương án cấp điện cho huyện đảo Côn Đảo, đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã có ý kiến chỉ đạo EVN triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đầu tư xây dựng các dự án điện như Ô Môn III, Trị An mở rộng.

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét về các giải pháp đảm bảo cân bằng kết quả sản xuất kinh doanh điện năm 2022 trong đó có các nội dung liên quan đến đánh giá, xếp loại doanh nghiệp. 

 

Theo báo cáo của EVN, ước tính năm 2022, Công ty mẹ EVN, các Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lỗ sản xuất kinh doanh gần 28.900 tỷ đồng.

Năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên gần 65.000 tỷ đồng, trong đó 6 tháng đầu năm sẽ lỗ khoảng 44.100 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm lỗ hơn 20.8400 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lỗ sản xuất kinh doanh của EVN lũy kế 2 năm 2022 và 2023 là hơn 93.800 tỷ đồng. Việc bị lỗ, không được điều chỉnh giá sẽ khiến EVN không cân đối được dòng tiền để thanh toán chi phí mua điện cho các đơn vị phát điện, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục của các nhà máy điện và do đó ảnh hưởng đến việc cung cấp đủ điện cho nền kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. 

Như Huỳnh