|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BIDV vươn lên á quân lợi nhuận ngành, lãi đột biến hơn 3.100 tỷ từ chứng khoán đầu tư trong quý IV

15:21 | 30/01/2024
Chia sẻ
Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đã giúp BIDV ghi nhận khoản thu nhập ngoài lãi lớn giúp lợi nhuận quý IV tăng trưởng 50%, đạt 7.887 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm, BIDV đang vươn lên Top 2 về lợi nhuận toàn ngành.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV với lợi nhuận trước thuế đạt 7.887 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế đạt 6.191 tỷ đồng, tăng gần 49%.

Trong quý IV, thu nhập lãi thuần của BIDV không tăng nhiều so với cùng kỳ khi ngân hàng triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi đã tăng trưởng tới 82,6%, mang về 5.734 tỷ đồng.

Thu nhập ngoài lãi đã đóng góp phần lớn vào tăng trưởng lợi nhuận, trong đó dẫn đầu là lãi thuần từ chứng khoán đầu tư.

 

BIDV đã thu về 3.138 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, gấp hơn 22 lần so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận kết quả tích cực, lần lượt mang về 1.617 tỷ đồng và 1.567 tỷ đồng, tăng 12,8% và 39,3% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng lại lỗ gần 677 tỷ đồng, trong khi năm ngoái từng lãi 364 tỷ đồng. Những mảng kinh doanh khác như chứng khoán kinh doanh, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần không tác động đáng kể đến lợi nhuận của BIDV. 

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của BIDV ở mức 20.602 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng không đáng kể, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đi lên 30%. 

Sau khi trừ đi chi phí dự phòng rủi ro ở mức 4.885 tỷ đồng, BIDV thu về lợi nhuận trước thuế 7.887 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ. 

Kết quả kinh doanh của BIDV.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận cả năm của BIDV được hỗ trợ bởi thu nhập ngoài lãi đạt 27.650 tỷ đồng, tăng 20,6%, lãi sau thuế đạt 22.027 tỷ đồng, vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao (tăng trưởng lợi nhuận từ 10 đến 15% so với 2022) và nhiều khả năng đứng thứ hai toàn ngành.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản BIDV đạt 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm và giữ vững danh hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Cho vay khách hàng tăng trưởng 16,8%, lên 1,78 triệu tỷ đồng, cũng dẫn đầu toàn ngành. 

Trong đó, tăng trưởng dư nợ của BIDV tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô xe máy, công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ. Tiền gửi khách hàng tăng trưởng 15,7%, đạt số dư 1,7 triệu tỷ đồng. 

Vào cuối năm 2023, nợ xấu của BIDV ở mức 22.229 tỷ đồng, cải thiện so với kết quả của ba quý trước đó. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 1,25% vào cuối năm 2023.Chi phí dự phòng rủi ro cả năm giảm 14,9%, xuống 20.295 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, số nhân viên BIDV là 29.997 người, tăng 1.562 người so với đầu năm. Thu nhập bình quân của nhân viên cũng nhích lên 6,6%, từ 38,7 triệu đồng/người/tháng lên 41,3 triệu đồng/người/tháng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BIDV.

Minh Quang