|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

bid

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/7: BID, VCI, POW, KBC, SZC

Cổ phiếu tâm điểm ngày 13/7: BID, VCI, POW, KBC, SZC

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, VCI, POW, KBC, SZC.
Chứng khoán -15:27 | 12/07/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 8/4: BID, CVT, VCS, CTR

Cổ phiếu tâm điểm ngày 8/4: BID, CVT, VCS, CTR

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, CVT, VCS, CTR.
Chứng khoán -21:44 | 07/04/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/3: ACV, DHC, BID

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/3: ACV, DHC, BID

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm ACV, DHC, BID.
Chứng khoán -18:38 | 04/03/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/2: CTG, PTB, BID

Cổ phiếu tâm điểm ngày 5/2: CTG, PTB, BID

Nhận định kĩ thuật và cơ bản về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm CTG, PTB, BID.
Chứng khoán -21:00 | 04/02/2020
Cổ phiếu tâm điểm ngày 16/12: BID, HDB, MWG, VCB

Cổ phiếu tâm điểm ngày 16/12: BID, HDB, MWG, VCB

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, HDB, MWG, VCB.
Chứng khoán -07:10 | 16/12/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/11: BID, VCS, CSV

Cổ phiếu tâm điểm ngày 6/11: BID, VCS, CSV

Nhận định kĩ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, VCS, CSV.
Chứng khoán -18:38 | 05/11/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 9/10: BID, JVC, PLX, VGI

Cổ phiếu tâm điểm ngày 9/10: BID, JVC, PLX, VGI

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, JVC, PLX, VGI.
Chứng khoán -19:24 | 08/10/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/9: BID, REE, VND

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/9: BID, REE, VND

Nhận định về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, REE, VND.
Chứng khoán -17:59 | 26/09/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/8: BID, L14, NTL, KSB

Cổ phiếu tâm điểm ngày 27/8: BID, L14, NTL, KSB

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, L14, NTL và KSB.
Chứng khoán -17:22 | 26/08/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 23/7: MBB, BID, DIG, PHR

Cổ phiếu tâm điểm ngày 23/7: MBB, BID, DIG, PHR

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm MBB, BID, DIG, PHR.
Chứng khoán -18:03 | 22/07/2019
BID và BVH chính thức trở lại rổ VN30, nhóm ngân hàng sẽ lấy lại 'ngôi vương'?

BID và BVH chính thức trở lại rổ VN30, nhóm ngân hàng sẽ lấy lại 'ngôi vương'?

Với sự gia nhập của cổ phiếu BID, nhóm ngân hàng có 9 đại diện trong danh mục VN30 gồm VCB, CTG, BID, MBB, TCB, VPB, HDB, TPB, STB và EIB. Trong khi đó, CII và DHG bị loại khỏi rổ VN30.
Chứng khoán -12:22 | 15/07/2019
Dự báo BID, BVH, PLX trở lại VN30, cuộc đua ảnh hưởng VN30-Index của nhóm ngân hàng và 'họ Vingroup' cân bằng hơn

Dự báo BID, BVH, PLX trở lại VN30, cuộc đua ảnh hưởng VN30-Index của nhóm ngân hàng và 'họ Vingroup' cân bằng hơn

Theo báo cáo mới công bố, Chứng khoán BSC dự báo các cổ phiếu BID, PLX, BVH có thể được thêm mới vào danh mục VN30 trong khi CII, DPM, DHG nhiều khả năng bị loại ra.
Chứng khoán -15:10 | 06/07/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 7/6: BID, SHI, KMR

Cổ phiếu tâm điểm ngày 7/6: BID, SHI, KMR

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, SHI, KMR.
Chứng khoán -17:48 | 06/06/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/4: BID, GAS, AAA

Cổ phiếu tâm điểm ngày 17/4: BID, GAS, AAA

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm BID, GAS, AAA.
Chứng khoán -18:28 | 16/04/2019
Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/3: PNJ, BFC, BID

Cổ phiếu tâm điểm ngày 15/3: PNJ, BFC, BID

Nhận định kỹ thuật về một số cổ phiếu tâm điểm được các công ty chứng khoán đưa ra gồm PNJ, BFC, BID.
Chứng khoán -17:45 | 14/03/2019