Doanh nghiệp

Bất động sản KCN tiếp tục là gà đẻ trứng vàng cho Viglacera trong quý I

06:46 | 27/04/2021

Chia sẻ

Kết thúc quý I/2021, lãi ròng Viglacera tăng 183% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp.
Bất động sản KCN tiếp tục là gà đẻ trứng vàng cho Viglacera trong quý I - Ảnh 1.

Phối cảnh Viglacera Yên Phong, Bắc Ninh. (Ảnh: Viglacera).

Tổng công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 2.358 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước. Song do giá vốn hàng bán giảm 9% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp trong kỳ tăng 27% lên 677 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính, phần lớn là lãi tiền gửi và lãi cho vay giảm 67% so với cùng thời điểm năm trước, xuống 5 tỷ đồng. Ngược lại, khoản lãi từ công ty liên kết tăng gần 5 lần lên 17 tỷ đồng. Các chi phí khác trong kỳ được kiểm soát.

Do đó, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, kết thúc quý I/2021, Viglacera ghi nhận 280 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 66% so với cùng kỳ năm 2020. Lãi ròng tăng 183% lên 277 tỷ đồng.

Năm 2021, Viglacera đặt mục tiêu đạt 12.000 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả trên, doanh nghiệp đã thực hiện được gần 20% kế hoạch doanh thu và gần 35% mục tiêu lợi nhuận năm.

Bất động sản KCN tiếp tục là gà đẻ trứng vàng cho Viglacera trong quý I - Ảnh 2.

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý I/2021 của Viglacera. (Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Viglacera).

Giải trình kết quả kinh doanh đạt được trong quý I, lãnh đạo Viglacera cho biết nguyên nhân đến từ lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp tiếp tục mang lại hiệu quả, đóng góp chính vào tăng trưởng lợi nhuận.

Bên cạnh đó, lĩnh vực vật liệu xây dựng nhóm kính, nhóm sứ vệ sinh có sự biến chuyển tích cực so với cùng kỳ. Trong đó, kính xây dựng tiêu thụ sản phẩm tốt, giá bán sản phẩm tăng lên. Đồng thời Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ đi vào hoạt động chính thức, có lãi ngay từ quý đầu tiên.

"Nhóm sứ vệ sinh cũng có sự chuyển biến, đặc biệt là Công ty Sứ Viglacera Mỹ Xuân đã ổn định sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả dự án đầu tư", công ty cho hay.

Tại thời điểm 31/3/2021, Viglacera sở hữu 21.481 tỷ đồng tổng tài sản. Trong đó, hàng tồn kho tăng 170 tỷ đồng so với đầu năm lên 3.585 tỷ đồng; bất động sản đầu tư 5.844 tỷ đồng. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.960 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án như KCN Yên Phong mở rộng (627 tỷ đồng), KCN Yên Phong II C (817 tỷ đồng), KCN Yên Mỹ (630 tỷ đồng), KCN Tiền Hải - Thái Bình (325 tỷ đồng), KCN Phú Hà giai đoạn I (332 tỷ đồng),…

Về phía nguồn vốn, cuối kỳ tổng nợ phải trả của doanh nghiệp 14.186 tỷ đồng. Trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn - dài hạn 2.050 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu 7.295 tỷ đồng, trong đó có 4.484 tỷ đồng vốn góp và lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối 969 tỷ đồng.

Thiên Trường