Tài chính

Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế tăng 10% trong quí II/2020

23:27 | 25/07/2020

Chia sẻ

Bảo hiểm Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế quí II/2020 đạt 58,2 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì năm trước.

Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quí II/2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 58,2 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 46,1 tỉ đồng, tăng 2,9%

Tổng doanh thu tăng 6% so với quí II/2019, đạt 886 tỉ đồng trong khi tổng chi phí tăng 7% lên 862 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính không có sự thay đổi đang kể so với cùng kì năm trước khi chỉ tăng 60 triệu đồng. Chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh 52% so với cùng kì năm trước xuống mức 5,8 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Bảo Minh đạt hơn 109 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kì 2019. Lợi nhuận sau thuế giảm 5% xuống 87 tỉ đồng.

Nguyên nhân là các chi phi đều tăng mạnh hơn so với doanh thu. Trong đó, chi phí hoạt động tài chính tăng đáng kể hơn 30% so với nửa đầu năm trước, lên 32,7 tỉ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 6 tháng đầu năm tăng 18,3%. Bên cạnh đó, chi phí khác cũng tăng vọt lên mức 3,5 tỉ đồng, gấp hơn 8 lần cùng kì năm trước.

Bảo hiểm Bảo Minh lãi trước thuế tăng 10% trong quí II/2020 - Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu tài chính của Bảo Minh (Nguồn: BCTC quí II của Bảo Minh)

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của Bảo Mình đạt 5.984 tỉ đồng, tăng 5,4% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tăng cao với 275 tỉ đồng, tương đương mức tăng 16,5% so với cuối năm 2019.

Đầu tư tài chính dài hạn trong 6 tháng đầu năm tăng 4,1% so với cuối năm trước, lên mức 485 tỉ đồng. Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm nhẹ 0,1% xuống 2.106 tỉ đồng.

Sau 6 tháng đầu, vốn chủ sở hữu của Bảo Minh giảm 3,8% còn 2.181 tỉ đồng.

Lê Huy