Tài chính

Bảo Minh đặt mục tiêu lãi trước thuế giảm hơn 20% nếu dịch COVID-19 được kiểm soát vào tháng 7

10:39 | 11/04/2020

Chia sẻ

Với kịch bản đến hết tháng 7 dịch COVID-19 được kiểm soát, Bảo Minh đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 175 tỉ đồng, giảm hơn 20% so với 2019.

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) mới đây thông báo sẽ hoãn họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 13/4.

Đồng thời, công ty lên kế hoạch tổ chức đại hội vào ngày 24/4 tại CTCP Chứng khoán FPT, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đại hội sẽ áp dụng hình thức họp trực tuyến cho toàn cổ đông.

Bên cạnh đó, về kế hoạch kinh doanh, Hội đồng Quản trị công ty dự kiến trình cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020 trong ba kịch bản.

Cụ thể, nếu đến hết tháng 7 dịch COVID-19 được kiểm soát thì tổng doanh thu 2020 dự kiến ở mức 3.218,2 tỉ đồng, giảm gần 30% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch khoảng 175 tỉ đồng, giảm hơn 20%; Tỉ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ là 10%.

Còn nếu đến hết tháng 5 dịch bệnh được kiểm soát, Bảo Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến 3.895 tỉ đồng, giảm 15% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế 188 tỉ đồng, giảm 15%.

Cuối cùng, ở kịch bản đến hết tháng 4 dịch bệnh được kiểm soát, doanh thu của Bảo Minh 2020 dự kiến ở mức 4.125,5 tỉ đồng, giảm 10% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế 200 tỉ đồng, giảm 9,5%.

Được biết, năm 2019, Bảo Minh ghi nhận doanh thu 4.593 tỉ đồng, tăng 7,5% so năm 2018. Lợi nhuận trước thuế 220,6 tỉ đồng, tăng gần 10%.

Thu Hoài