Tài chính

Bảo hiểm quân đội (MIC) báo lãi giảm 12% trong quí II

12:07 | 22/07/2020

Chia sẻ

Nguyên nhân dẫn tới việc lợi nhuận sụt giảm trong quí II là do tốc độ tăng trưởng chi phí lớn hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Luỹ kế 6 tháng đầu năm MIC lãi sau thuế hơn 80 tỉ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) công bố báo cáo tài chính quí II với lợi nhuận sau thuế đạt 51,3 tỉ đồng, giảm 12,6% so với cùng kì năm trước. 

Nguyên nhân dẫn tới việc lợi nhuận sụt giảm là do tốc độ tăng trưởng chi phí lớn hơn tốc độ tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 28,71% trong khi tổng chi phí tăng 36,6%.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của MIC đạt hơn 100 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kì năm trước.

Doanh thu thuần từ hoạt động knh doanh bảo hiểm tăng 31% với 1.037 tỉ đồng trong khi tổng chi phí tăng hơn 44% với 868 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 20% và các khoản thu nhập khác không đáng kể.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản của MIC đạt 5.205 tỉ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm trước. Trong đó, số dư tiền và các khoản tương đương tiền tăng cao với 237 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước chỉ có 13 tỉ đồng.

Đầu tư dài hạn được ưu tiên tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm lên 278 tỉ đồng, gấp hơn 2 lần so với cuối năm trước. Đầu tư tài chính ngắn hạn lại giảm nhẹ 8,7% với 2.445 tỉ đồng.

Bảo hiểm quân đội (MIC) báo lãi giảm 12% trong quí II - Ảnh 1.

Một số chỉ tiêu tài chính của MIC (Nguồn: BCTC quí II của MIC).

 

Trúc Minh