Chứng khoán

Chứng khoán Bảo Minh lỗ ròng trong quý III do hoạt động tự doanh lỗ hơn 65 tỷ đồng

20:59 | 15/10/2021

Chia sẻ

Khoản lỗ trong quý III/2021 kéo tụt lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm của Chứng khoán Bảo Minh xuống còn 102 tỷ đồng, trong khi cuối quý II/2021 lãi hơn 140 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC - Mã: BMS) đã công bố báo cáo tài chính quý III/2021, trong đó doanh thu hoạt động sụt giảm 11,4% so với cùng kỳ xuống mức 54,5 tỷ đồng.

Sự sụt giảm trên chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh, vốn là mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu của BMSC. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 46,4% xuống chỉ còn 29,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2020 đạt 54,7 tỷ đồng.

Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ trong quý III do hoạt động tự doanh lỗ hơn 65 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC BMSC.

Trong khi đó, lỗ từ các tài sản tài chính lại tăng nhẹ 4,5% lên mức 77,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính. Chi phí cho hoạt động tự doanh trong quý III cũng tăng gấp hơn 2 lần, lên mức 17,3 tỷ đồng. Như vậy, BMSC đã lỗ ròng hơn 65,6 tỷ đồng từ mảng tự doanh.

Ngược lại, những mảng kinh doanh khác của BMSC ghi nhận kết quả có phần tích cực hơn. Doanh thu môi giới chứng khoán tăng gấp 9 lần, lên mức 15,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu tư vấn tài chính cũng tăng trưởng 96% đạt 8,5 tỷ đồng. Tuy vậy những mảng này chiếm trọng số không lớn khiến doanh thu hoạt động nhìn chung vẫn suy giảm.

Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ trong quý III do hoạt động tự doanh lỗ hơn 65 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC BMSC.

Sau khi trừ đi các chi phí, BMSC báo lỗ ròng 38,2 tỷ đồng, tăng 48% với với mức lỗ cùng kỳ năm 2020 và là mức lỗ lớn nhất kể từ quý I/2020.

Tuy vậy nhờ kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, doanh thu lũy kế sau 9 tháng vẫn tăng trưởng 65,5%, đạt giá trị tương ứng 377 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 102,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 62 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong năm 2021, BMSC đặt mục tiêu doanh thu 216,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 60,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 50,35% và 3,8% so với thực hiện năm 2020.

Như vậy, tính đến hết quý III/2021, công ty chứng khoán này đã vượt 74% kế hoạch doanh thu và hoàn thành 212% mục tiêu lãi trước thuế cả năm, thụt lùi so với kết quả vượt 291% kế hoạch lợi nhuận tại thời điểm 30/6/2021 do khoản lỗ sau thuế trong kỳ.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/9/2021 tăng 42%, từ 850 tỷ đồng ở đầu năm 2021 lên 1.211 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm hơn 61% xuống còn 145 tỷ đồng. Tuy vậy, giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng khoảng 167 tỷ đồng do công ty đã tăng giá trị danh mục cổ phiếu và trái phiếu nắm giữ trong kỳ.

Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ trong quý III do hoạt động tự doanh lỗ hơn 65 tỷ đồng - Ảnh 3.

Nguồn: BCTC BMSC.

Bên cạnh đó, các khoản cho vay, các tài sản tài chính sẵn sàng để bán và các khoản phải thu cũng tăng hơn 100 tỷ đồng, lần lượt ghi nhận đạt 113 tỷ đồng, 120 tỷ đồng và 122 tỷ đồng.

Thảo Bùi