|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank lãi gần 9.500 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vốn điều lệ đã được bổ sung 3.500 tỷ đồng

19:26 | 02/08/2021
Chia sẻ
Trong 6 tháng đầu năm, Agribank lãi trước thuế 9.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Vốn điều của ngân hàng đã được bổ sung thêm 3.500 tỷ đồng lên mức 34.233 tỷ đồng.
Agribank lãi gần 9.500 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vốn điều lệ đã được bổ sung 3.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một điểm giao dịch của Agribank. (Ảnh: Lê Huy).

Agribank báo lãi gần 9.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 9.464 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, nhờ chi phí lãi tiền gửi giảm hơn 11% đã giúp thu nhập lãi thuần của Agriabank đạt hơn 25.973 tỷ đồng, tăng 29,1%. 

Về các khoản thu ngoài lãi, mảng dịch vụ đóng góp 2.527 tỷ đồng lãi thuần (tăng 22,1%) với động lực chính từ các dịch vụ thanh toán. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tuy chưa đem lại thu nhập song vẫn thu về cho ngân hàng 20,8 tỷ đồng nhờ hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Bên cạnh đó, lãi thuần từ các hoạt động kinh doanh khác đã tăng trưởng gần 60%, đạt 4.294 tỷ đồng.

Trong hai quý đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của Agribank đạt hơn 33.581 tỷ đồng, tăng gần 32%; trong khi đó, ngân hàng còn cắt giảm được 5,9% chi phí hoạt động so với cùng kỳ. Nhờ vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận mức kỷ lục 22.115 tỷ đồng, tăng trưởng 66,5%.

Agribank đã đẩy mạnh việc dự phòng rủi ro khi trích lập hơn 12.650 tỷ đồng trong kỳ, gần gấp đôi so với nửa đầu năm ngoái. Do đó, sau khi trừ đi chi phí này, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng còn 9.464 tỷ đồng.

Agribank lãi gần 9.500 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vốn điều lệ đã được bổ sung 3.500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 của Agribank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Vốn điều lệ được bổ sung thêm 3.500 tỷ đồng, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng gần gấp đôi

Đáng chú ý, sau khi được Chính phủ thông qua phương án cấp bổ sung vốn vào năm ngoái, trong 6 tháng đầu năm nay, vốn điều lệ của Agribank đã được bổ sung thêm 3.500 tỷ đồng lên mức 34.233 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến nguồn vốn, tiền gửi khách hàng của Agribank đã tăng 4,2% lên hơn 1,467 triệu tỷ đồng, chủ yếu tăng tại nhóm tiền gửi có kỳ hạn.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với hồi đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng nhẹ 1,6% lên hơn 1,23 triệu tỷ đồng.

Nổi bật, dư nợ xấu nội bảng sau 6 tháng đã tăng 13,5% lên 24.419 tỷ đồng. Mặc dù nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) đã giảm 12,5% xuống 14.311 tỷ đồng; song, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 90% lên 5.211 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng gấp đôi lên 4.906 tỷ đồng. 

Tỷ lệ nợ xấu qua đó tăng từ mức 1,78% cuối năm ngoái lên 1,98% cuối quý II/2021.

Với việc nâng "bộ đệm" dự phòng rủi ro cho vay lên 32.074 tỷ đồng (tăng 34,3%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Agribank đã tăng từ mức 110% lên 131%.

Agribank lãi gần 9.500 tỷ đồng 6 tháng đầu năm, vốn điều lệ đã được bổ sung 3.500 tỷ đồng - Ảnh 3.

Một số chỉ tiêu tài chính của Agribank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

 

Lê Huy