Doanh nghiệp

20% giá trị bất động sản bán của Becamex bị trả lại

08:09 | 31/07/2019

Chia sẻ

Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, Becamex ghi nhận tỉ lệ hàng bán bị trả lại lên tới 20%, tương đương hơn 800 tỉ đồng.

Trong quí II, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) đạt doanh thu bán hàng 2.263 tỉ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên giá trị hàng bán bị trả lại tới 223 tỉ đồng, tương đương 10%.

Doanh thu thuần của Becamex đạt 2.040 tỉ đồng, tăng hơn 82%; biên lãi gộp đạt hơn 47%. Chi phí tài chính và chi phí hoạt động gần như không có sự biến đổi lớn, lãi trong công ty liên kết 250 tỉ đồng giúp cho Becamex đạt mức lãi ròng 710 tỉ đồng, tăng 42% so với quí II năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Becamex đạt 3.379 tỉ đồng, tỷ lệ hàng bán bị trả lại gần 20%. Lãi ròng 1.323 tỉ đồng, tăng 35%. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên Becamex ghi nhận việc bất động sản đã bán bị trả lại, năm 2018 tỉ lệ này lên tới gần 25%. 

Năm nay, Becamex đặt kế hoạch doanh thu gần 9.000 tỉ đồng và lãi sau thuế hơn 2.600 tỉ đồng; như vậy công ty mới chỉ thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận.  

Tổng tài sản của Becamex tại thời điểm kết thúc quí II/2019 là 44.357 tỉ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn 3.150 tỉ đồng; giá trị hàng tồn kho tiếp tục tăng lên gần 23.000 tỉ đồng, tương đương hơn 50% tổng giá trị tài sản của Becamex, số này gồm việc giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng tại các dự án. 

becamex-idc-corp-the-chap-55-km-dat-tai-10-ngan-hang-khac-nhau-081438

Dự án TP mới Bình Dương chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu hàng tồn kho của Becamex

Ngoài ra, Becamex còn có hơn 8.000 tỉ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết; nổi bật có Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore gần 1.300 tỉ đồng, Công ty TNHH Becamex Tokyu 2.932 tỉ đồng; CTCP Phát triển Công nghiệp BW 769 tỉ đồng… đây là các liên doanh hiệu quả đem về nguồn cổ tức đều đặn cho công ty hàng năm. 

Nợ phải trả cuối kỳ của Becamex gần 31.000 tỉ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ, chi phí phải trả ngắn hạn tăng lên 7.400 tỉ đồng do trích trước giá vốn của các dự án. 

Nợ vay ngắn hạn của Becamex giảm khoảng 2.500 tỉ đồng trong nửa đầu năm còn hơn 8.000 tỉ đồng do thanh toán trái phiếu đến hạn trả của các ngân hàng. Tuy nhiên nợ vay dài hạn lại tăng thêm 1.400 tỉ đồng do việc phát hành thêm trái phiếu. Do đó tổng nợ vay cuối kỳ không chênh lệch nhiều so với đầu năm, ở mức 18.557 tỉ đồng. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ gần 13.400 tỉ đồng, với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 2.000 tỉ đồng. 

Đông A