Nhà đất

Trên đà tăng trưởng, Becamex IDC đặt mục tiêu lãi hơn 2.600 tỉ đồng trong năm 2019

11:32 | 29/05/2019

Chia sẻ

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2019, Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu 8.998 tỉ đồng, LNST 2.613 tỉ đồng, cả hai chỉ tiêu đều tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mà Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – mã: BCM) vừa công bố, năm 2019, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 8.998 tỉ đồng, tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện của năm 2018. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019 là 2.613 tỉ đồng, cũng tăng 10% so với thực hiện năm 2018.

Trên đà tăng trưởng, Becamex IDC đặt mục tiêu lãi hơn 2.600 tỉ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh: Thương trường

So với kế hoạch đề ra hồi đầu năm 2018 thì kết quả thực hiện được về doanh thu và LNST lần lượt tăng 10% và 55%.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty năm 2018, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản (cho thuê đất khu công nghiệp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu dân cư, nhà ở khu đô thị mới và nhà ở xã hội) là 3.822 tỉ đồng, chiếm đến 92% tổng doanh thu thuần trong kỳ.

Với kết quả kinh doanh khả quan như vậy, HĐQT công ty trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2018 với tỉ lệ 6% vốn điều lệ, tức là khoảng hơn 607,5 tỉ đồng (vốn điều lệ là 10.125,8 tỉ đồng). Thời gian chi trả cổ tức dự kiến vào tháng 7 tới.

Còn năm 2019, doanh nghiệp dự định chia cổ tức với tỉ lệ 8% vốn điều lệ.

Trong số tài liệu, Becamex IDC còn có tờ trình Đại hội về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng công ty tại sàn UPCOM và thông qua việc niêm yết cổ phiếu BCM tại sàn HoSE – Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) trong năm 2019.

Đồng thời, công ty cũng có tờ trình phương án xác định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 49%; tờ trình sửa đổi ngành nghề kinh doanh (hủy bỏ một số ngành nghề khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty như: (1) sản xuất, chế biến, mua bán lương thực, thực phẩm, hàng nông, lâm, thủy hải sản, hàng tiêu dùng và (2) sản xuất kinh doanh dược phẩm, vật tư, dụng cụ y tế và mỹ phẩm).

Lĩnh vực

Khu công nghiệp

Khu dân cư, đô thị, nhà ở

Hoạt động khác

Năm 2018

2.994

1.641

97

Năm 2019

1.800

2.193

1.746

Bảng: Cơ cấu doanh thu của Becamex IDC theo từng lĩnh vực (Đơn vị: tỉ đồng) (PV tổng hợp)

Doanh thu khác bao gồm cổ tức được chia từ các đơn vị thành viên, doanh thu thoái vốn từ một số công ty con, liên kết, hoạt động xây dựng, hoạt động tài chính và một số hoạt động khác.

N. Lê