Doanh nghiệp

Gần 1/3 doanh thu bán hàng của Becamex bị trả lại

12:02 | 02/05/2019

Chia sẻ

Kể từ quý IV/2018, giá trị hàng bán bị trả lại của Becamex IDC tăng đột biến, tỉ lệ trên tổng doanh thu bán hàng lên tới gần 1/3.

Trong quý I/2019, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC) đem về 1.920 tỉ đồng doanh thu bán hàng, tuy nhiên doanh thu thuần chỉ 1.338 tỉ đồng do có tới 582 tỉ đồng giá trị hàng bán bị trả lại. Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 37%.

Trước đó năm 2018, Becamex IDC cũng từng có tới 1.886 tỉ đồng giá trị hàng bán bị trả lại (tương đương 31% tổng doanh thu bán hàng), trong đó riêng quý IV phát sinh 1.518 tỉ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính quý I năm nay tăng đột biến lên 466 tỉ đồng là do có tới 373 tỉ đồng tiền thu từ thoái vốn, hơn 70 tỉ đồng tiền cổ tức được chia. Trong quý, Becamex đã bán toàn bộ 73,37% vốn tại CTCP Bê tông Becamex, 54,78% vốn tại CTCP Khoáng sản Becamex và 44,02% cổ phần tại Công ty Đá ốp lát An Bình.

Quý I năm nay, Becamex thu về phần lãi 183 tỉ đồng từ công ty liên doanh, liên kết, giảm 10%. Kết quả, công ty lãi ròng 613 tỉ đồng, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần 1/3 doanh thu bán hàng của Becamex bị trả lại - Ảnh 1.

Becamex thu lãi 183 tỉ đồng từ các liên doanh, liên kết trong quý I

Tổng tài sản tại 31/3 đạt 44.594 tỉ đồng, trong đó hàng tồn kho 22.123 tỉ đồng (chủ yếu là các dự án dở dang), giá trị các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm khoảng 1.000 tỉ đồng so với đầu năm còn 3.732 tỉ đồng. Với tài sản dài hạn, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết còn lại gần 8.360 tỉ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ hơn 30.700 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn giảm 1.550 tỉ đồng còn 8.967 tỉ đồng. Ngược lại, nợ vay tài chính dài hạn lại tăng từ 9.138 tỉ đồng lên 10.651 tỉ đồng do khoản trái phiếu 1.500 tỉ đồng phát hành cho Ngân hàng Quân đội (MBBank).

Đông A