Chứng khoán

Yeah1 sắp mua 2 triệu cổ phiếu quỹ?

17:48 | 21/05/2019

Chia sẻ

HĐQT Yeah1 thông qua phương án mua 2 triệu cổ phiếu quỹ thay cho nghị quyết hồi tháng 3.

Ngày 21/5, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) đã thông qua nghị quyết về phương án mua lại cổ phiếu quỹ thay cho nghị quyết vào tháng 3.

Theo đó, Yeah1 dự kiến mua tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ tương đương 6,39% cổ phiếu đã phát hành. Mục đích mua lại cổ phiếu là giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Thời gian dự kiến giao dịch trong vòng 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và sau 7 ngày làm việc kể từ ngày công ty công bố thông tin.

Giá theo ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc tình hình thực tế trên thị trường.

Nguồn vốn để mua lại cổ phiếu lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu phiếu quỹ là CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC).

Kết thúc phiên 21/5, giá cổ phiếu YEG dừng ở mức 105.000 đồng/cp, giảm 56% trong vòng 3 tháng qua.

Yeah1 sắp mua 2 triệu cổ phiếu quỹ? - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu YEG trong vòng 3 tháng qua. (Nguồn: VNDirect).

Liên quan đến mua cổ phiếu quỹ, mới đây, tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Yeah1, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT cho biết, công ty có công bố về việc mua cổ phiếu quỹ. Khi gửi văn bản cho UBCKNN thì nhận thấy Yeah1 thiếu một nội dung là nguồn mua.

Sau đó, Yeah1 sử dụng văn bản từ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vừa rồi thì vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của UBCKNN (cần ghi rõ "sử dụng nguồn để mua cổ phiếu quỹ"). Vì thiếu chữ "cổ phiếu quỹ" nên UBCKNN không thông qua.

Do đó tại đại hội lần này, đã ghi rõ nội dung "mua cổ phiếu quỹ" nên chắc chắn UBCKNN sẽ thông qua. Thời gian mua cổ phiếu quỹ phải tuân theo quy định của Nhà nước.

Hôm nay sau khi thông qua biên bản, Yeah1 sẽ nộp UBCKNN. Khi UBCKNN có quyết định cho phép mua cổ phiếu quỹ, thì sẽ tiến hành mua cổ phiếu quỹ", ông Tống cho biết.

Thu Hoài

Theo Kinh tế & Tiêu dùng