Thời sự

Vốn FDI đổ vào Việt Nam 10 tháng đầu năm tăng nhẹ, đạt hơn 29,1 tỉ USD

20:23 | 25/10/2019

Chia sẻ

Trong 10 tháng năm 2019, tổng vốn đăng kí cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,11 tỉ USD, tăng 4,3% so với cùng kì năm 2018.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 10 tháng năm 2019 (10T/2019), tổng vốn đăng kí cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 29,11 tỉ USD, tăng 4,3% so với cùng kì năm 2018. 

Ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16,21 tỉ USD, tăng 7,4% so với cùng kì năm 2018.

Tính đến ngày 20/10/2019, cả nước có 3.094 dự án mới được cấp GCNĐKĐT, tăng 25,9% số dự án so với cùng kìnăm 2018. Tổng vốn đăng kí cấp mới 12,83 tỉ USD, bằng 85,4% so với cùng kì năm 2018. 

Cũng theo báo cáo, vốn đầu tư đăng kí cấp mới giảm so với cùng kì do qui mô dự án giảm, trong 10T/2019 dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư lớn nhất là 420 triệu USD. 

Trong khi đó, 10T/2018 có một số dự án lớn được cấp GCNĐK đầu tư mới (dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội – Nhật Bản đầu tư với tổng vốn đăng kí 4,14 tỉ USD; dự án nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa dầu mỏ hóa lỏng – Hàn Quốc đầu tư với tổng vốn đăng kí 1,2 tỉ USD tại Bà Rịa – Vũng Tàu). 

Nếu không tính các dự án lớn trên 1 tỉ USD, tổng vốn đầu tư đăng kí mới trong 10T/2019 tăng 32,5% so với cùng kì năm 2018.

FDI 1

Ảnh: Thu Hà tổng hợp

Về vốn điều chỉnh, có hơn 1.100 lượt dự án đăng kí điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 20% so với cùng kì năm 2018.

Tổng vốn đăng kí điều chỉnh 5,47 tỉ USD, giảm 16% do chủ yếu các dự án nhỏ điều chỉnh mở rộng vốn, không có dự án tăng vốn lớn. Trong khi đó, cùng kì năm 2018 có dự án Công ty TNHH Laguna - Singapore điều chỉnh tăng vốn thêm 1,12 tỉ USD.

Đối với góp vốn, mua cổ phần, có 7,5 nghìn lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư ngoại với tổng giá trị vốn góp 10,8 tỉ USD, tăng 70% so với cùng kì năm 2018 và chiếm 37% tổng vốn đăng kí.

Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn đầu tư nước ngoài. Cụ thể, năm 2017 đầu tư theo hình thức này chỉ chiếm 17% tổng vốn đăng kí, năm 2018 chiếm 28%, 10 tháng năm 2019 chiếm 37% tổng vốn đăng kí.

FDI 2

Các lĩnh vực thu hút FDI nhiều nhất trong 10 tháng năm 2019. (Ảnh: Thu Hà)

Về địa bàn đầu tư, trong 10T/2019, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 60 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn nhất với tổng số vốn đăng kí 6,61 tỉ USD, chiếm 22,7% tổng vốn đầu tư. TP HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng kí 4,96 tỉ USD, chiếm 17% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh,…

FDI 3

Các tỉnh thu hút FDI nhiều nhất trong 10 tháng năm 2019. (Ảnh: Thu Hà)

Theo đối tác đầu tư, trong 10 tháng năm 2019, đã có 107 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. 

FDI 4

Các quôc gia đầu tư FDI lớn nhất 10 tháng năm 2019. (Ảnh: Thu Hà)Thu Hà