Doanh nghiệp

Viscostone sẽ trình phương án trả cổ tức 100% bằng cổ phiếu

16:49 | 28/02/2018

Chia sẻ

VCS dự kiến sẽ phát hành thêm 80 triệu cp và nâng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu Viscostone đang dao động quanh mức giá 214.000 đồng/cp. 

CTCP Viscostone (Mã: VCS) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Theo đó, công ty dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Điều này có nghĩa, VCS dự kiến sẽ phát hành thêm 80 triệu cp và nâng vốn điều lệ lên 1.600 tỷ đồng.

Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán gần nhất. Thời gian thực hiện ngay sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận và hoàn thành trong năm 2018.

viscostone se trinh phuong an tra co tuc 100 bang co phieu
Nhà máy công nghệ Breton của Viscostone

VCS cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu ước đạt 5.290 tỷ đồng, tăng trưởng 20% và lợi nhuận trước thuế ước 1.355 tỷ đồng, tăng gần 20,5% so với năm 2017.

Trong năm 2017, Viscostone ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế đạt 1.122 tỷ đồng. Công ty đã tiến hành trả cổ tức tiền mặt tổng tỷ lệ 40% và phát hành 20 triệu cp trả cổ tức năm 2017.

Ngoài ta, tại đại hội cổ đông 2018, VCS cũng sẽ trình cổ đông duyệt các phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh, ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền đối với các bên liên quan và bầu thay thế thành viên ban kiểm soát vừa từ nhiệm...

Cuối năm 2017, cổ đông lớn nhất là CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A đã gom thành công 2,67 triệu cổ phiếu VCS để tăng quyền kiểm soát lên 80%, tương ứng sở hữu 64 triệu cổ phiếu.

Đông A