Doanh nghiệp

Viconship đưa kịch bản lợi nhuận giảm 12% năm 2021 nếu dịch bệnh và thiếu container rỗng vẫn tiếp diễn

14:29 | 28/01/2021

Chia sẻ

Viconship vừa đưa ra hai kịch bản về kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021 dự kiến tương đương hoặc cùng giảm 12% so với thực hiện năm 2020.

Hội đồng quản trị CTCP Container Việt Nam (Viconship - Mã: VSC) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 trước khi kiểm toán với doanh thu ước đạt 1.688,47 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 334,91 tỷ đồng, lần lượt vượt 9% và 26% kế hoạch năm. Còn so với năm 2019, công ty thực hiện được 94% kết quả doanh thu và 98% lợi nhuận trước thuế.

Năm 2021, Vinconship đặt mục tiêu doanh thu 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 335 tỷ đồng, tương đương so với kết quả năm 2020.

Tuy nhiên HĐQT cũng cân nhắc trong trường hợp dịch COVID-19 có diễn biến xấu bất thường và container tiếp tục thiếu hụt nghiệm trọng thì mục tiêu doanh thu và lợi nhuận cùng giảm 12% về 1.485 tỷ đồng và 296 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT cũng đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 20% và năm 2021 cũng tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Trong năm 2021, HĐQT đã chấp thuận tăng vốn điều lệ của công ty lên 1.100 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu tỷ lệ 1:1, nội dung sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét.

Dự kiến nửa cuối tháng 3/2021, Viconship sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp là 23/2.

Trên thị trường, cổ phiếu VSC được giao dịch tại 53.300 đồng/cp, mức giá sàn trong phiên 28/1, gấp hai lần so với ngày đầu năm 2020.

Viconship đặt kế hoạch năm 2021 nhích nhẹ, dự kiến tăng vốn lên hơn 1.100 tỷ đồng - Ảnh 1.

Diễn biến giá VSC. (Nguồn: TradingView)

Minh Hằng