|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCKNN phạt hành chính FLC Faros, Chứng khoán Hoàng Gia và một doanh nghiệp BĐS công nghiệp

21:52 | 24/11/2023
Chia sẻ
FLC Faros, Chứng khoán Hoàng Gia và CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex-Bình Phước đã bị xử phạt hành chính từ 40 - 92,5 triệu đồng vì lỗi liên quan đến vấn đề công bố thông tin và nhân viên không có chứng chỉ hành nghề.

Từ ngày 22/11 đến 23/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với FLC Faros (Mã: ROS), Chứng khoán Hoàng Gia (Mã: IRS) và CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước.

Cụ thể, FLC Faros bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021, 2022 đã được kiểm toán; BCTC bán niên đã được soát xét năm 2022, 2023; BCTC quý I, II, III, IV năm 2022; BCTC quý I, II, III năm 2023; báo cáo thường niên 2021, 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2023.

Cũng trong ngày 22/11, UBCKNN ban hành quyết định phạt 70 triệu đồng đối với CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước do không gửi nội dung công bố thông tin và gửi nhưng không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Các nội dung thông tin không gửi được đề cập bao gồm: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, BCTC năm 2020, BCTC bán niên 2021.

Các nội dung đã gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn gồm: công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, BCTC năm 2021.

Mới đây nhất, ngày 23/11, UBCKNN ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Chứng khoán Hoàng Gia số tiền 40 triệu đồng. Nguyên do là công ty đã bố trí 4 nhân sự không có chứng chỉ hành nghề làm việc tại hơn một bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một thời điểm.

Lai Phong