|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Xử phạt Tập đoàn Nam Cường Hà Nội và ba tổ chức liên quan hoạt động phát hành trái phiếu

21:20 | 16/11/2023
Chia sẻ
Danh sách các tổ chức bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bao gồm Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, CTCP Quốc tế Ngàn Phố, Thủy điện Nậm La và Thủy điện Nậm Pia với cùng số tiền 85 triệu đồng.

Tập đoàn Nam Cường Hà Nội vừa bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021.

Với hành vi tương tự, CTCP Quốc tế Ngàn Phố cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng. Theo UBCKNN, CTCP Quốc tế Ngàn Phố không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX về Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Cùng đợt này, hai công ty thủy điện khác bị phạt số tiền với lỗi vi phạm như trên là CTCP Thủy điện Nậm La và CTCP Thủy điện Nậm Pia.

Cơ quan quản lý cho biết Thủy điện Nậm La không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Còn với Nậm Pia, đơn vị này không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022.

Ngoài ra, công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019.

Thu Thảo