|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tự doanh Chứng khoán Vietcap rót tiền vào trái phiếu

07:38 | 22/04/2024
Chia sẻ
Chứng khoán Vietcap cho biết trong quý I đã thực hiện hóa một số khoản đầu tư tại FVTPL. Cùng với doanh thu môi giới tăng, công ty báo lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

CTCP Chứng khoán Vietcap (: VCI) ghi nhận doanh thu hoạt động quý I đạt 806 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Các mảng kinh doanh chính đều khởi sắc. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 127% và 86% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 16%. Doanh thu môi giới gấp đôi.

Chi phí hoạt động tăng 58% so với quý I/2023, lên 370 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ FVTPL tăng 76%, chi phí môi giới gấp đôi. Chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty tăng lần lượt 15% và 13%.

Vietcap báo lãi sau thuế quý I đạt 198 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Vietcap báo lãi quý I gấp 2,7 lần cùng kỳ. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC quý I).

Công ty giải trình kết quả đi lên chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán diễn biến tích cực hơn, Vietcap đã thực hiện hóa một số khoản đầu tư, doanh thu bán tài sản FVTPL tăng; đồng thời doanh thu môi giới tăng.

Theo thuyết minh, Vietcap thu lãi ròng 169 tỷ đồng từ hoạt động bán tài sản FVTPL trong quý I, gấp 3 lần cùng kỳ.

Song song với bán chốt lời, Vietcap lại gia tăng đầu tư chứng khoán đáng kể tại FVTPL. Giá trị FVTPL gấp 6,7 lần đầu năm đạt 839 tỷ đồng, bao gồm 413 tỷ đồng chứng khoán niêm yết, 426 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết. Trong đó, khoản trái phiếu mới phát sinh. Công ty chỉ thuyết minh 2 khoản đầu tư cổ phiếu HPG (gần 18 tỷ đồng) và CTG (gần 5 tỷ đồng).

Mặt khác, giá trị AFS đạt 7.687 tỷ đồng tại cuối quý I, tăng 16% so với đầu năm.

So với giá gốc, AFS đang ước lãi 56%, tương đương với 2.770 tỷ đồng, trong đó 2/3 đến từ khoản đầu tư chiến lược IDP (ước lãi gần 1.800 tỷ đồng). Cùng với IDP, hầu hết các khoản đầu tư cổ phiếu tại AFS đều đang lãi, gồm KDH, PNJ, MSN, MBB, STB, TDM...

Giống đa phần các công ty chứng khoán top đầu thị phần, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) của Vietcap tăng trưởng trong quý I. Cụ thể, dư nợ margin cuối kỳ đạt 8.419 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm, đồng thời vượt đỉnh gần 7.800 tỷ đồng vào 2 năm trước (quý I/2022, khi VN-Index quanh 1.500 điểm).

Dư nợ margin của Vietcap tạo đỉnh mới. (Nguồn: X.N tổng hợp từ BCTC).

Vietcap đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào đầu tháng 4. Cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay 700 tỷ đồng. Như vậy sau quý I, công ty đã thực hiện 32% chỉ tiêu.

Tại đại hội, ông Tô Hải, Tổng Giám đốc, đánh giá kế hoạch trên có tính khả thi cao, căn cứ kịch bản VN-Index đạt khoảng 1.300 điểm về cuối năm. Về thị trường chứng khoán năm 2024, Vietcap dự báo sẽ có nhiều khởi sắc nhờ sự phục hồi của các doanh nghiệp, kết hợp với lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức thấp và định giá doanh nghiệp đã rơi vào vùng hấp dẫn trong dài hạn. 

Xuân Nghĩa