Doanh nghiệp

TTC Sugar sôi động với hoạt động đầu tư tài chính

09:18 | 31/10/2019

Chia sẻ

Công ty mía đường nhà Đặng gia đang có những bước chuẩn bị cho tiến trình hội nhập ngành mía đường với ATIGA.
sbt2019

Nhà máy đường Attapeu tại Lào của TTC Sugar

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT) khởi đầu niên vụ 2019 - 2020 với doanh thu thuần quí I tăng trưởng 26% đạt 3.181 tỉ đồng; nhưng biên lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 5%. Trong đó, doanh thu bán đường và rỉ mật đạt 3.035 tỉ đồng, tăng 37% so với cùng kì. 

TTC Sugar tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh lí hàng tồn kho từ niên vụ trước, khiến cho giá trị hàng tồn giảm hơn 400 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính 225 tỉ đồng gồm 165 tỉ đồng từ thanh lí các khoản đầu tư, phần còn lại 44 tỉ đồng từ lãi vay ngân hàng và các khoản thu khác. Chi phí tài chính cũng vẫn ở mức cao 217 tỉ đồng, bao gồm 144 tỉ đồng lãi vay, 52 tỉ đồng lỗ thanh lí các khoản đầu tư… 

Chi phí bán hàng của công ty tương đương mức cùng kì, còn chi phí quản lý doanh nghiệp cắt giảm được 24% nhờ giảm dịch vụ mua ngoài. 

Kết quả, TTC Sugar đạt mức lợi nhuận ròng 36 tỉ đồng, tương đương quí I năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ gần 38 tỉ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính của công ty trở nên sôi động với việc tăng mua cổ phần tại CTCP Điện Gia Lai (giá trị đầu tư 340 tỉ đồng) và CTCP Du lịch Thành Thành Công (giá trị đầu tư 34 tỉ đồng). 

Báo cáo tài chính cũng cho thấy TTC Sugar cũng đã đầu tư vào các công ty liên kết như Global Mind Trading Commodities Trading Pte., 333 tỉ đồng đổi lấy 45% cổ phần; đây là công ty chuyên làm nhiệm vụ mua bán hàng hóa thương mại và cung cấp dịch vụ tài chính. 

Ngoài ra, công ty góp vốn vào CTCP Toàn Hải Vân kinh doanh bất động sản số tiền 252 tỉ đồng, tương ứng 8,2% cổ phần; CTCP Khai thác Quản lý KCN Đặng Huỳnh 205 tỉ đồng, tương ứng 19,78% cổ phần. 

Ở chiều ngược lại, TTC Sugar thanh lí các khoản đầu tư tại CTCP Mía đường Tây Ninh giảm sở hữu từ 21,67% xuống còn 6,93%; thanh lí khoản đầu tư vào CTCP Mía đường Sơn Dương. 

Trong quí, công ty tiếp tục đầu tư vào các công trình dở dang bao gồm dự án điện mặt trời tại Tây Ninh, đầu tư vào máy móc thiệt bị sản xuất mía đường…

Tại thời điểm kết thúc quí I, nợ vay ngắn hạn của TTC Sugar 6.421 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm; nợ vay dài hạn 1.845 tỉ đồng. Đặc thù hoạt động kinh doanh mía đường cần lượng vốn lưu động tương đối dồi dào, khiến việc sử dụng đòn bẩy nợ vay cao. 

Trong quí, TTC Sugar tăng vốn thêm 216 tỉ đồng lên 6.084 tỉ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu ưu đãi. 

Trong diễn biến mới nhất, bà Huỳnh Bích Ngọc - vợ ông Đặng Văn Thành chính thức giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC Sugar nhằm tiến hành các bước chuẩn bị cho hội nhập ngành mía đường sau Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 

Đông A