|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin vui: Chính thức giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán từ ngày 7/5

16:12 | 07/05/2020
Chia sẻ
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 37/TT-BTC Quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán nhằm cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Theo đó, Thông tư 37 đã giảm 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. 

Theo quy định trong Thông tư số 37, kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12, có tới 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán được giảm 50% so với quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC.

Riêng mức thu của hai khoản là lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động chứng khoán và phí giám sát hoạt động chứng khoán vẫn thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272/2016/TT-BTC. 

Thông tư 37 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/5 đến hết ngày 31/12/2020. 

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, tất cả các khoản phí, lệ phí sẽ thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 272 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Lợi Hoàng