Doanh nghiệp

Thủy sản Hùng Vương báo lãi sau thuế quý I đạt 21,5 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ

19:00 | 28/01/2019

Chia sẻ

Mặc dù doanh thu thuần của Thủy sản Hùng Vương trong quý giảm 50% nhưng nhờ cắt giảm chi phí nên lãi sau thuế quý I niên độ 2018-2019 đạt 21,5 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2018-2019.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.345 tỉ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, giá vốn giảm mạnh 56% xuống còn 1.190 tỉ đồng nên công ty ghi nhận lợi nhuận gộp 155 tỷ đồng, cách xa con số 369 triệu đồng ở quý I/2017.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 216,5 tỉ đồng xuống còn 2,2 tỉ đồng do không còn nhận khoản tiền từ thoái vốn các công ty con. Chi phí tài chính ở mức 55,1 tỉ đồng, giảm 56%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm khá mạnh và lần lượt đạt 84 tỉ đồng và 31 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, Thủy sản Hùng Vương ghi nhận lãi sau thuế 21,5 tỉ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Mới đây, Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cho 2019 với lãi sau thuế 225 tỉ đồng, gấp 30 lần so với thực hiện 2018.

Đối với mảng kinh doanh cá, sản lượng nguyên liệu dự kiến đạt 120 ngàn tấn; sản lượng xuất khẩu 60 ngàn tấn. Theo đó, Hùng Vương đặt mục tiêu doanh số 4.400 tỉ đồng, lãi gộp 700 tỉ đồng, lãi sau thuế 75 tỉ đồng.

Đối với kinh doanh thức ăn thủy sản, sản lượng thức ăn dự kiến sản xuất được 550 tấn. Doanh số 660 tỉ đồng; lãi sau thuế 180 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Thủy sản Hùng Vương đạt 8.576 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, xuống 135 tỉ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn 4.104 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ. Hàng tồn kho 2.157 tỉ đồng, tăng 13%

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.778 tỉ đồng, giảm 11% trong khi đó Vay và nợ thuê tài chính 300 tỉ đồng, gấp 2,2 lần so với đầu kỳ.

Xem thêm

Minh Anh