Doanh nghiệp

'Vua cá tra' Hùng Vương: Lãi sau thuế quý IV đạt hơn 370 tỉ đồng

18:05 | 30/10/2018

Chia sẻ

Hùng Vương ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 373,1 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 608,1 tỉ đồng.

CTCP Hùng Vương (Mã: HVG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ 2017-2018 với doanh thu thuần 1.599 tỉ đồng, giảm 50,6% so với cùng kì. Trong đó, doanh thu xuất khẩu thủy sản giảm gần 1.490 tỉ đồng, chủ yếu do việc thoái vốn khỏi CTCP Thực phẩm Sao Ta (từ 31/12/2017).

Doanh thu bán thức ăn chăn nuôi giảm 229,2 tỉ đồng, chủ yếu do việc thoái vốn khỏi CTCP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (từ 30/6/2018)

Giá vốn hàng bán 1.438,8 tỉ đồng, giảm 51,6% theo đó lợi nhuận gộp 160,1 tỉ đồng, giảm 40%.

Doanh thu tài chính tăng mạnh từ 17 tỉ đồng lên 243,5 tỉ đồng chủ yếu là khoản lãi 224,7 tỉ đồng từ việc thoái vốn Thức Ăn Chăn Nuôi Việt Thắng.

Chi phí tài chính giảm 76,5% (tương ứng 119,8 tỉ đồng) do các nguyên nhân như giảm chi phí lãi vay 73,1 tỉ đồng; Lỗ chênh lệch tỷ giá giảm gần 17,8 tỉ đồng; Hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính 32,6 tỉ đồng từ việc thoái hết vốn đầu tư tại Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre.

Lỗ liên doanh 44,7 tỉ đồng trong khi cùng kì năm ngoái lỗ 9,5 tỉ đồng. Chi phí bán hàng 51 tỉ đồng, giảm 59%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 596 tỉ đồng xuống 24,7 tỉ đồng.

Lợi nhuận khác 136,5 tỉ đồng, gấp 136 lần so với cùng kì chủ yếu nhờ thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định.

Sau khi trừ đi các chi phí, Hùng Vương ghi nhận lợi nhuận sau thuế 373,1 tỉ đồng, trong khi cùng kì năm trước lỗ 608,1 tỉ đồng.

Cả niên độ, Hùng Vương ghi nhận doanh thu thuần 8.043 tỉ đồng, giảm 48%. Lãi sau thuế đạt hơn 7 tỉ đồng trong khi cùng kì âm 705 tỉ đồng.

Năm 2018, công ty đặt mục tiêu doanh thu 4.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Hùng Vương đạt 8.434 tỉ đồng, giảm 39% so với đầu năm trong đó hàng tồn kho giảm gần 50% xuống 1.922 tỉ đồng.

Vay nợ tài chính ngắn hạn ở mức 2.941 tỉ đồng, giảm 58%. Vay nợ dài hạn giảm 53% xuống 318 tỉ đồng.

Xem thêm

Thu Hà

Theo Kinh tế & Tiêu dùng