Hàng hóa

Thông tin địa chỉ hữu ích về thị trường rau quả khu vực Bắc Âu

05:20 | 28/02/2020

Chia sẻ

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển tổng hợp những website hữu ích có liên quan đến các tổ chức ngành hàng rau quả khu vực Bắc Âu.

Tổ chức/ Nội dung

Website

Thông tin về EU

Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu sang EU

http://www.exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm

Luật hải quan EU

http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap02.htm

Quy định của EU về nông nghiệp

http://eur-lex.europa.eu/en/legis/latest/chap03.htm

Quy định về an toàn thực phẩm EU

http://ec.europa.eu/food/index_en.htm

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

http://www.iso.org/iso/home.html

Tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế

http://www.sa-intl.org/

Những tập quán tốt về nông nghiệp toàn cầu

http://www.globalgap.org/uk_en/

Tạp chí về hoa quả

http://www.fruitnet.com/fpj/

Thông tin về hoa quả 

http://www.fruitnet.com/

Trung tâm thương mại quốc tế

http://www.intracen.org/

Trung tâm hỗ trợ thương mại cho các nước đang phát triển

http://www.cbi.eu/

Thông tin về Thụy Điển

 

Các luật lệ và quy định về Thương mại Thụy Điển

http://www.opentradegate.se/

Bộ Nông nghiệp Thụy Điển

http://www.jordbruksverket.se/

Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu sang Thụy Điển

http://www.chamber.se/internationell-handel//

Cơ quan cấp Giấy chứng nhập Hữu cơ Thụy Điển

http://www.krav.se/english

Hải quan Thụy Điển

http://tullverket.se/en/aboutcustoms/

Hiệp hội Thương mại Thụy Điển

http://www.svenskhandel.se/In-English/

Hiệp hội đại lý thương mại Thụy Điển  

http://www.agenturforetagen.se/en/

Tập đoàn ICA Thụy Điển

http://www.ica.se/

Công ty Thương mại Coop Bắc Âu

http://www.cooptrading.com

Tập đoàn Axfood Thụy Điển

http://www.axfood.se/en/

Tập đoàn Saba Thụy Điển

http://www.sabatrading.se/

Tập đoàn Everfresh Thụy Điển

http://www.totalproducenordic.se/everfresh/en/

Tập đoàn Dole

http://www.dole.com/

Phòng Thương mại Thụy Điển

http://www.sverigeshandelskamrar.se//

Thông tin về Đan Mạch

 

Tập đoàn Coop Đan Mạch

https://webshop.coop.dk/

Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Đan Mạch

https://www.forbrug.dk/

Hải quan Đan Mạch

https://skat.dk/skat.aspx

Phòng Thương mại Đan Mạch

https://www.danskerhverv.dk/

Bộ Lương thực, Nông nghiệp, và Hải sản Đan Mạch

http://www.foedevarestyrelsen.dk/english

Thông tin về Na Uy

 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhập Hữu cơ Na Uy

http://www.debio.no/information-in-english

Tổ chức cung cấp thông tin rau quả Na Uy

http://www.frukt.no/om-oss/om-oss/

Hải quan Na Uy

https://www.toll.no/en/

Cơ quan an toàn thực phẩm Na Uy

http://www.mattilsynet.no/language/english/

Các quy định thực phẩm của Na Uy

http://www.regelhjelp.no/no/Engelsk/English/

Thông tin về Phần Lan

 

Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu sang Phần Lan

http://www.finnpartnership.fi/www/en/index.php

Bộ Nông lâm nghiệp Phần Lan

http://www.mmm.fi/en/index/frontpage.html

Cơ quan an toàn thực phẩm Phần Lan

http://www.evira.fi/portal/en/about+evira

Hải quan Phần Lan

http://www.tulli.fi/en/index.jsp

Phòng Thương mại Phần Lan

http://kauppakamari.fi/en/

Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp Phần Lan

http://www.mtk.fi/en_GB/

Hiệp hội ngành hàng thực phẩm và đồ uống Phần Lan

http://www.etl.fi/www/en/index.php

Hiệp hội đại lý thương mại Phần Lan

http://www.agenttiliitto.fi/en/index_en.html

Hiệp hội Thương mại Phần Lan

http://www.kauppa.fi/eng/

Tập đoàn S Phần Lan

https://www.s-kanava.fi/web/vk/en/asiakasomistajalle

Tập đoàn K Phần Lan

http://www.kesko.fi/en/