Hàng hóa

Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung thuế đối với da sơ chế

21:14 | 08/11/2018

Chia sẻ

Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cam kết tiếp tục chính sách áp thuế quan đối với nguyên liệu thô, da sơ chế và da. 

Đầu năm 2018, Bộ đã áp đặt thuế quan 20 US cent/m2 đối với da cừu xanh ướt và 50 US cent/kg đối với da muối ướt trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các công ty thịt và thương nhân xuất khẩu da chưa thành phẩm.

Mới đây, Bộ quyết định bổ sung thuế 50 US cent/kg đối với xuất khẩu da xanh ướt.

Xem thêm