|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thép Nam Kim lỗ ba quý liên tiếp

20:13 | 29/04/2023
Chia sẻ
Quý I/2023, Thép Nam Kim lỗ 49 tỷ, đã giảm so với con số hàng trăm tỷ của doanh nghiệp hai quý trước đó. Chủ tịch Thép Nam Kim dự báo quý II, kết quả kinh doanh của công ty sẽ khả quan và sáng sủa hơn.

Ba tháng đầu năm, CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) ghi nhận 4.375 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 39% so với cùng kỳ. Giá vốn chiếm 97% doanh thu thuần khiến lợi nhuận gộp thu hẹp còn 138 tỷ, biên lãi gộp giảm mạnh từ 13% cùng kỳ xuống 3% quý này.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC của Thép Nam Kim.

Trong kỳ, chi phí bán hàng được tiết giảm 72% so với quý I/2022 còn 83 tỷ đồng. Kết quả, Thép Nam Kim vẫn ghi nhận khoản lỗ 49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 507 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng, Thép Nam Kim mới hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và chưa đạt chỉ tiêu có lãi.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC Thép Nam Kim.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Hồ Minh Quan - Chủ tịch Thép Nam Kim cho rằng, tình hình quý đầu năm nay còn nhiều khó khăn do nghỉ Tết và giá cả vừa được ổn định.

"Nhìn chung kết quả quý I của Thép Nam Kim đã tương đối tốt hơn so với các đơn vị cùng ngành, dù có lỗ nhưng đã giảm thiểu so với hai quý cuối năm 2022. Quý II, dự báo sẽ khả quan và sáng sủa hơn", ông Quan nói.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt 12.752 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 941 tỷ đồng. 

Hàng tồn kho vẫn là khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất (51%) trong cơ cấu tài sản của công ty với 6.478 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Cuối quý I, tổng nợ vay của Thép Nam Kim khoảng 5.608 tỷ đồng, hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn bằng VND và đồng USD, chiếm 44% tổng nguồn vốn. Ba tháng đầu năm, số tiền lãi mà công ty phải trả là hơn 93 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 5.261 tỷ đồng bao gồm 1.569 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3.

Lâm Anh

'Đóng khung' lạm phát
Chúng ta không thể yêu cầu một mức tăng trưởng cao và lạm phát thấp trong bối cảnh nguồn lực khan hiếm cũng như các yếu tố vĩ mô quốc tế đang chưa thực sự tốt như hiện nay. Giữ lạm phát ở một mức hợp lý với "cơ địa" của kinh tế hiện nay là phù hợp, nhưng các chính sách cần mang tính đón đầu và phòng bị cho các kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.