|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thêm một nhà thầu xây dựng báo lãi giảm sâu

20:30 | 31/10/2023
Chia sẻ
Dù lợi nhuận ròng quý III suy giảm mạnh, Ricons vẫn vượt 46% mục tiêu cả năm nhờ lực đỡ từ kết quả kinh doanh nửa đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons giảm 59% về 1.484 tỷ đồng, chủ yếu do sự sụt giảm từ nguồn thu mảng hợp đồng xây dựng.

Trong kỳ, lãi gộp còn gần 26 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp đạt 1,7%, thu hẹp so với 1,9% cùng kỳ. Con số này cũng thấp hơn tỷ suất lãi gộp của hai công ty xây dựng vừa công bố báo cáo tài chính là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (2,1%) và Coteccons (2,4%).

  Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Cả quý, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) của Ricons hơn 5 tỷ đồng, giảm 84%.

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Ricons giảm 37% về 5.305 tỷ, và lãi ròng đạt 73 tỷ, giảm 9%.

Năm 2023, Ricons đặt kế hoạch doanh thu thuần 6.000 tỷ đồng và lãi ròng 50 tỷ đồng, giảm 47% và 45% so với năm 2022. Như vậy sau ba quý, công ty đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và vượt 46% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Tại ngày 30/9, Ricons có tổng tài sản gần 6.991 tỷ đồng, giảm 15% so đầu năm và giảm 4% sau một quý. Cũng như nhiều doanh nghiệp xây dựng dân dụng khác, các khoản phải thu ngắn hạn của Ricons chiếm tỷ trọng lớn nhất (55%) với 3.833 tỷ đồng, giảm 2% sau ba tháng.

Trong đó, khoản phải thu từ Coteccons vẫn là 322 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Ngoài ra còn có khoản 621 tỷ phải thu từ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam 3A-1 và CTCP Gamuda Land 308 tỷ đồng.

  Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2023. 

Cuối quý, tiền và các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 908 tỷ, giảm 17% sau ba tháng, đã bao gồm 227 tỷ đồng trái phiếu. 

Hết tháng 9, nợ phải trả gần 4.534 tỷ đồng, giảm 6% so với cuối tháng 6. Trong đó, khoản vay ngắn hạn gần 326 tỷ đồng và không vay dài hạn. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đi vay 961 tỷ đồng và trả nợ gốc 1.389 tỷ. Chi phí lãi vay trong ba quý xấp xỉ 31 tỷ.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu đạt 2.456 tỷ, bằng 54% tổng nợ phải trả, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 510 tỷ. 

Minh Hằng

Động lực cho 6 tháng cuối năm: Phải thoát khỏi 'kinh tế nhị nguyên', ưu tiên phát triển doanh nghiệp Việt
Nền kinh tế nửa đầu năm 2024 phục hồi không bằng phẳng, các doanh nghiệp lớn, FDI có xu hướng tốt lên nhưng doanh nghiệp nội lại gặp nhiều khó khăn khó khăn. Vì vậy, TS. Trần Đình Thiên cho rằng, về lâu dài ohải thoát khỏi cấu trúc kinh tế nhị nguyên, ưu tiên phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt đúng hướng thị trường.