Doanh nghiệp

Tháng 4, lợi nhuận TNG giảm 90% so với cùng kì

10:22 | 19/05/2020

Chia sẻ

4 tháng đầu năm, TNG ghi nhận 966 tỉ đồng doanh thu và 35 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng thực hiện 21% chỉ tiêu doanh thu và 15% chỉ tiêu lãi ròng của cả năm 2020.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Mã: TNG) vừa cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh tháng 4/2020 với chỉ tiêu doanh thu thuần giảm 35%, còn gần 193 tỉ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn, lãi gộp giảm 31% còn 37 tỉ đồng. Biên lợi nhuận cải thiện từ 18% lên 19%, có thể do sản phẩm khẩu trang mà doanh nghiệp mới chuyển hướng sản xuất có biên lợi nhuận gộp cao hơn sản phẩm truyền thống.

Trong kì, chi phí tài chính tăng 30% lên 13 tỉ đồng trong khi chi phí quản lí giảm 25% xuống 14 tỉ đồng.

Kết quả, TNG báo lãi hơn 1 tỉ đồng, giảm 90% so với tháng 4/2019.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, TNG đạt 966 tỉ đồng doanh thu và 35 tỉ đồng lãi sau thuế, tương ứng giảm 12% và 30% so với cùng kì năm trước.

Tại 30/4/2020, tổng giá trị tài sản của TNG đạt 3.574 tỉ đồng, tăng 18% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do hàng tồn kho tăng mạnh từ 860 tỉ đồng lên hơn 1.300 tỉ đồng. Nguyên nhân tăng hàng tồn kho đến từ việc ghi nhận hơn 650 tỉ đồng thành phẩm theo kế hoạch sản xuất trong những tháng còn lại của năm 2020.

Năm 2020, TNG đề ra mục tiêu kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dụ đạt 4.600 tỉ đồng và lãi sau thuế đạt 230 tỉ đồng. Như vậy, sau 4 tháng đầu năm, TNG đã thực hiện 21% kế hoạch doanh thu và 15% kế hoạch lãi ròng.

Thu Thảo