Tài chính

Tăng trưởng cho vay trên 14%, tỷ lệ nợ xấu ANZ Việt Nam vượt hơn 1,7%

12:29 | 31/08/2017

Chia sẻ

Thụt lùi trong mảng chủ chốt kinh doanh ngoại hối tới hơn 40%, nửa đầu năm nay, ANZ Việt Nam chỉ duy trì tăng trưởng ở thu nhập lãi thuần và dịch vụ. Cho vay tăng hơn 14% trong khi tiền gửi tăng trưởng âm, điều này đã kéo theo tỷ lệ nợ xấu của ANZ Việt Nam tăng mạnh lên 1,74%.

Theo báo cáo tài chính tóm tắt giữ niên độ kỹ 30/6/2017 được kiểm toán của Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam, kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay ghi nhận ANZ Việt Nam tăng trưởng nhiều nhất ở mảng thu nhập lãi thuần và giảm nhiều nhất ở kinh doanh ngoại hối.

tang truong cho vay tren 14 ty le no xau anz viet nam vuot hon 17
Giao dịch tại ANZ Việt Nam.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 626 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ dịch vụ đạt gần 162 tỷ đồng, tăng khoảng 6%.

Trong khi đó, mảng kinh doanh được xem là lợi thế của ANZ Việt Nam, kinh doanh ngoại hối chỉ lãi khoảng 99 tỷ đồng, giảm đến 40%. Mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh cũng đều giảm và đạt lần lượt 11 và 12 tỷ đồng. Hoạt động khác bị lỗ 26 tỷ đồng, cùng kỳ còn lãi được khoảng 4 tỷ đồng.

Được hoàn nhập 22 tỷ đồng dự phòng rủi ro, kết quả lãi sau thuế của Ngân hàng đạt 171 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 3% cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6/2017, tổng tài sản của ANZ Việt Nam đạt 37.238 tỷ đồng, giảm 4,6% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng là 15.967 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm khá nhiều với gần 28%, còn 13.659 tỷ đồng.

Ngoài ra hoạt động mua nợ trong kỳ đạt gần 500 tỷ đồng, đầu năm khoản mục này bằng 0. Tiền gửi khách hàng trong 6 tháng giảm 12,7% còn 28.478 tỷ đồng.

Các chỉ số tài chính cho thấy số nợ quá hạn tính đến cuối tháng 6 tại ANZ Việt Nam là 282 tỷ đồng, chiếm 1,74% trên tổng dư nợ, tăng mạnh so với con số 0,71% vào cuối năm ngoái. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 15,3%, trên mức quy định tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước (9%).

tang truong cho vay tren 14 ty le no xau anz viet nam vuot hon 17
(Nguồn: BCTC ANZ Việt Nam)

Tiến Vũ