Doanh nghiệp

Tăng đầu tư vào tài sản cố định và góp vốn, dòng tiền thuần của TTC Sugar âm hơn 440 tỉ đồng sau nửa năm

17:37 | 31/01/2020

Chia sẻ

Mặc dù bổ sung gần 1.800 tỉ đồng từ bán cổ phiếu quĩ, số này vẫn không đủ để bù đắp dòng tiền thiếu hụt của TTC Sugar trong nửa đầu niên vụ 2019 - 2020.

Trong quí II của năm tài chính 2019 - 2020 (1/10/2019 - 31/12/2019), CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT) đạt mức doanh thu thuần 3.081 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kì. Tuy nhiên lợi nhuận gộp tăng, cải thiện tỉ suất từ 5% lên 6%. Doanh thu bán đường đạt gần 2.800 tỉ đồng, tăng 5%.

Doanh thu tài chính tăng 46% lên 355 tỉ đồng do đẩy mạnh thanh lí các khoản đầu tư, chi phí tài chính giảm 16% còn 218 tỉ đồng chủ yếu do giảm chiết khấu thanh toán và lãi ứng trước.

Trong kì, chi phí quản lý doanh nghiệp của TTC Sugar cũng tăng mạnh đến từ việc sử dụng dịch vụ mua ngoài, chi phí khấu hao và chi phí quản lý khác. Kết quả, công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 9 tỉ đồng so với cùng kì năm ngoái lỗ gần 35 tỉ đồng. 

Doanh thu nửa đầu niên vụ 2019 - 2020 của TTC Sugar đạt 6.261 tỉ đồng, tăng 11%; lợi nhuận sau thuế 45 tỉ đồng, tăng 22 lần. 

Tăng đầu tư vào tài sản cố định và góp vốn, dòng tiền thuần của TTC Sugar âm hơn 440 tỉ đồng sau nửa năm - Ảnh 1.

Cuối năm 2019, bà Huỳnh Bích Ngọc quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT TTC Sugar

Lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng đầu năm của TTC Sugar âm 442 tỉ đồng, với nguyên nhân chính từ việc tăng đầu tư vào tài sản cố định và góp vốn vào các đơn vị khác. Giai đoạn này, công ty thực hiện bán cổ phiếu quĩ thu về 1.786 tỉ đồng giúp cân đối dòng tiền. 

Tổng tài sản của TTC Sugar tại thời điểm 31/12/2019 trên 17.335 tỉ đồng. Công ty chi hơn 610 tỉ đồng trong kì để sở hữu hơn 40% cổ phần tại hai doanh nghiệp là CTCP XNK Tân Định (kinh doanh bất động sản) và Công ty Global Mind Trading (thương mại). Các khoản đầu tư khác vào CTCP Toàn Hải Vân, 336 tỉ đồng và CTCP Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh 113 tỉ đồng… 

Báo cáo cũng cho thấy việc TTC Sugar đầu tư 340 tỉ đồng vào cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai (GEG) và 34 tỉ đồng vào cổ phiếu CTCP Du lịch Thành Thành Công (VNG), tăng mạnh so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối kì của TTC Sugar ở mức trên 10.000 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 6.128 tỉ đồng, giảm 16%, nợ vay dài hạn 1.717 tỉ đồng, giảm 7%.