|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tạm dừng qui hoạch Bắc Vân Phong thành đặc khu

17:22 | 24/06/2020
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý tạm dừng triển khai lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Đặc khu Bắc Vân Phong).

Cụ thể, xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa và ý kiến của các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tạm dừng triển khai lập qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Thủ tướng đồng ý tạm dừng qui hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong - Ảnh 1.

Thủ tướng đồng ý tạm dừng qui hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. (Ảnh: Khải An).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập qui hoạch tỉnh Khánh Hòa thời 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng Luật qui hoạch năm 2017; Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản pháp luật về qui hoạch; đồng thời tổ chức lập điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các qui hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, khu vực Bắc Vân Phong, do có chủ trương xây dựng đặc khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong theo Kết luận số 53-KL/TW ngày 24/12/2012 của bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nên chưa triển khai lập qui hoạch các khu chức năng để nghiên cứu điều chỉnh qui hoạch cho phù hợp.

Mặt khác, theo định hướng điều chỉnh qui hoạch chung đã được duyệt, có một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh và bổ sung các nội dung qui hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, về khu phi thuế quan, theo điều chỉnh qui hoạch được duyệt có qui mô 920 ha, nếu không tính qui hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì diện tích còn lại khoảng 630 ha. Khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 950 ha. Theo đó, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được định hướng qui hoạch.

Hay như các khu đô thị chức năng khác, qui hoạch được duyệt định hướng khu vực Nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã qui mô khoảng 900 ha trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050 ha, phần còn lại chưa định hướng qui hoạch.

Thủ tướng đồng ý tạm dừng qui hoạch Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương tổ chức việc lập qui hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kì 2021 – 2030. (Ảnh: Khải An).

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết theo điều chỉnh qui hoạch được duyệt có phần diện tích đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần nghiên cứu định hướng qui hoạch để thực hiện tốt việc quản lí đất đai trong Khu kinh tế.

Từ thực tế trên, UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo và đề nghị Thủ tướng xem xét cho tạm dừng việc lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong cho đến khi Luật đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đồng thời cho phép thực hiện điều chỉnh Qui hoạch chung của Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 theo hướng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Khải An