Doanh nghiệp

Tài chính Hoàng Huy dự kiến phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi

11:26 | 15/02/2019

Chia sẻ

HĐQT Tài chính Hoàng Huy dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại đại hội cổ đông bất thường 2018 sắp tới.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã: TCH) công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.

Nhằm bổ sung và đảm bảo nguồn vốn, dự án của công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình cổ đông phương án phát hành tối đa 1,2 triệu trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với giá phát hành 1 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn 3 năm từ ngày phát hành

Số lượng chào bán dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, quản trị, ưu tiên cho các nhà đầu tư là các quỹ đầu tư hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.

Lãi suất trái phiếu tối đa không qua 7%/năm. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2019.

Ngoài ra, tại đại hội cổ đông bất thường lần này, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 thảo luận và biểu quyết thông qua việc tạm thời phong tỏa tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Mục đích là đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài luôn ở trong mức cho phép (49%) theo quy định của pháp luật khi thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài cần phong tỏa ở mức 3,9%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ thời điểm phong tỏa là bằng 49% trừ tỷ lệ cần phong toả nêu trên.

Thời điểm phong tỏa kể từ khi nhận được công văn chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

9 tháng năm tài chính 2018 (niên độ 1/4/2018 – 31/3/2019), Tài chính Hoàng Huy đạt doanh thu thuần 574 tỉ đồng, giảm 64% với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế hợp nhất 200 tỉ đồng, giảm 46% và bằng 33% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của Tài chính Hoàng Huy đạt 5.215 tỉ đồng, tăng 7,4% so với ngày 1/4/2018. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 177 tỉ đồng lên 620 tỉ đồng.

Xem thêm

Thu Hà