Doanh nghiệp

Sonadezi Long Thành (SZL) 9 tháng lãi 73 tỉ đồng

19:10 | 19/10/2020

Chia sẻ

Quí III/2020, Sonadezi Long Thành ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt giảm 6% và 6,7% so với cùng kì, giảm xuống mức 88 tỉ đồng và 24,4 tỉ đồng.

CTCP Sonadezi Long Thành (Mã: SZL) vừa công bố kết quả kinh doanh sau 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu thuần đạt 264 tỉ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kì năm trước. 

Cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp phần lớn đến từ cho thuê nhà xưởng khu công nghiệp Long Thành và Châu Đức (37%), doanh thu cho thuê đất (19%), kinh doanh nước (20%), xử lí nước thải (14%) và xăng dầu (9%) và các khoản thu khác.

Doanh thu tài chính cũng đi xuống 8,3% còn 28,5 tỉ đồng. Các chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp không có sự biến động đáng kể, công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 90,7 tỉ đồng, tương đương cùng kì năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, lợi nhuận sau thuế (LNST) của Sonadezi Long Thành đạt 73,3 tỉ đồng, tương đương con số cùng kì năm 2019. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế 4 quí gần nhất là 4.498 đồng/cp.

Sonadezi Long Thành mới thực hiện 65% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp từ SZL

Cả năm 2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu 402 tỉ đồng cùng LNST 87 tỉ đồng. Như vậy, sau ba quí đầu năm, tỉ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh của công ty mới đạt 65% cho chỉ tiêu doanh thu và 84% cho chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản công ty đạt 1.656 tỉ đồng. Trong đó, giá trị bất động sản đầu tư đang chiếm tỉ trọng lớn nhất 24%, tăng 16% so với đầu kì. Các hạng mục xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án tăng 25% trong kì lên 60 tỉ đồng.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn tăng 42% lên 271 tỉ đồng do khoản đầu tư 80 tỉ đồng vào CTCP Sonadezi Bình Thuận.

Thu Thủy