|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Sonadezi có tân chủ tịch

11:43 | 17/04/2024
Chia sẻ
Ông Trương Đình Hiệp, sinh năm 1968, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sonadezi kể từ ngày 16/4.

Ngày 16/4, Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi - Mã SNZ) đã họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Năm 2024, Sonadezi đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt khoảng 6.366 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái song kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 2% còn 1.370 tỷ đồng. 

Phát biểu tại cuộc họp, bà Trương Thị Hương Bình - Giám đốc Sở Tài tỉnh chính Đồng Nai đề nghị Sonadezi nghiên cứu tham gia là nhà đầu tư thực hiện dự án chuyển đổi công năng khu công nghiệp (KCN) Biên Hoà 1 theo định hướng của UBND tỉnh; khai thác hiệu quả quỹ đất tại KCN Châu Đức, tiếp tục nghiên cứu phát triển KCN Ninh Diêm 3 (tỉnh Khánh Hòa). Đồng thời, nghiên cứu và phát triển các dự án mới.

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ Sonadezi đã tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Đỗ Thị Thu Hằng, bầu bổ sung một thành viên HĐQT là ông Trương Đình Hiệp.

HĐQT đã họp và bầu ông Trương Đình Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ II (2021 - 2026) kể từ ngày 16/4.

Ông Nguyễn Hữu Định – Giám đốc Sở Nội vụ và bà Trương Thị Hương Bình – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ông Trương Đình Hiệp (áo xanh). (Ảnh: Sonadezi).

Ông Trương Đình Hiệp sinh năm 1968. Bên cạnh chức Chủ tịch Sonadezi, ông Hiệp đang là Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Kinh doanh Nhà Đồng Nai, thành viên HĐQT CTCP Sonadezi Giang Điền. Ông từng làm việc 30 năm ở CTCP Kinh doanh Nhà Đồng Nai. Ngoài ra, ông Hiệp cũng làm Phó Tổng Giám đốc của Sonadezi từ tháng 6/2023 tới nay. 

Cá nhân ông Hiệp chỉ sở hữu 3.000 cổ phiếu SNZ song ông được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước gần 70% tại Tổng Công ty Sonadezi.

HK