Nhà đất

Sonadezi Long Thành lãi 48 tỷ đồng nửa đầu năm

08:04 | 25/07/2021

Chia sẻ

6 tháng đầu năm 2021, Sonadezi Long Thành lãi sau thuế 48 tỷ đồng. Trước đó, hai công ty con của Tổng Công ty Sonadezi là D2D và Sonadezi Châu Đức cũng lần lượt báo lãi trong nửa đầu năm.
Thêm một doanh nghiệp nhóm Sonadezi báo lãi nửa đầu năm - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý II/2021 SZL. (Đơn vị tính: Tỷ đồng).

CTCP Sonadezi Long Thành (Mã: SZL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 111 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với quý cùng kỳ.

Hoạt động cho thuê nhà xưởng tại khu công nghiệp (KCN) Long Thành vẫn là nguồn thu chính của SZL khi đóng góp hơn 35 tỷ đồng. Doanh thu còn lại đến từ cho thuê đất (17 tỷ đồng); kinh doanh nước (21 tỷ đồng); kinh doanh xử lý nước thải (15 tỷ đồng); kinh doanh nhà, đất (10 tỷ đồng); kinh doanh trạm xăng dầu (10 tỷ đồng) và doanh thu từ KCN Châu Đức (2 tỷ đồng).

Giá vốn bán hàng của SZL tăng 31% đã kéo theo biên lãi gộp doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ, từ 40% xuống 36,5%. Trong quý, doanh nghiệp thu về gần 3 tỷ đồng lãi tiền gửi có kỳ hạn.

Các chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động so với cùng kỳ. Kết quả, SZL lãi sau thuế quý II giảm nhẹ 3% xuống 27 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 204 tỷ đồng và 48 tỷ đồng, tương ứng 50% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Tính đến 30/6/2021, tài sản của SZL tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.706 tỷ đồng. Trong đó, tài sản phải thu ngắn hạn doanh nghiệp tăng 165 tỷ đồng lên 239 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản phải thu tiền bồi thường dự án cụm công nghiệp Long Phước. 

Hàng tồn kho của SZL không biến động nhiều so với đầu năm, ghi nhận ở mức 77 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất dở dang tại Khu dân cư Tam An. Tài sản dở dang dài hạn của doanh nghiệp tăng 39 tỷ đồng lên 91 tỷ đồng do phát sinh chi phí xây dựng dở dang tại KCN Long Thành.

Tại thời điểm cuối kỳ kế toán quý II, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 72 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.172 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản phải trả ngắn hạn cho CTCP Kỹ thuật SEEN (16 tỷ đồng) và trả cổ tức, lợi nhuận (55 tỷ đồng).

Do các khoản phải thu của SZL tăng lên thành 177 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh nửa đầu năm của doanh nghiệp âm 117 tỷ đồng (cùng kỳ là 108 tỷ đồng).

Tính đến hết quý II, SZL có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó Tổng CTCP Phát triển KCN (Sonadezi, Mã: SZN) nắm 51,2% sở hữu.

Trước đó, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (Mã: D2D), doanh nghiệp Sonadezi nắm 57,86% sở hữu cũng báo lãi sau thuế gần 109 tỷ đồng trong nửa đầu năm. 

Một công ty con khác của Sonadezi là CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) trong 6 tháng đầu năm lãi 189 tỷ đồng.

Hoàng Huy