|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới tăng vọt

06:27 | 31/08/2016
Chia sẻ
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có 92.115 doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong đó số doanh nghiệp thành lập mới và có số vốn đăng ký tăng mạnh nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 8 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.282 doanh nghiệp, giảm 3,5% so với tháng 7. Tổng số vốn đăng ký là 70.968 tỷ đồng, tăng 2,6% so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 112.800 lao động, tăng 13,7% so với tháng trước.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 2.005 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với tháng 7/2016. Trong khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 8 của cả nước là 1.057 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với tháng 7/2016. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.531 doanh nghiệp, giảm 15,8% so với tháng trước đó. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.561 doanh nghiệp, giảm 13,5% so với tháng 7/2016.

Lũy kế, trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 92.115 doanh nghiệp, trong đó có 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng (tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ 2015) và 18.711 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, bình quân có khoảng 380 doanh nghiệp được thành lập mới và trở lại hoạt động mỗi ngày trong 8 tháng đầu năm.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 là 857,2 nghìn lao động, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất tới 101,3% so với cùng kỳ với 1.904 doanh nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực có số vốn đăng ký tăng mạnh với 133.375 tỷ đồng, tăng 268,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 14.924 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 32.974 doanh nghiệp, trong đó có 7.479 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Theo T.Lê

Tin nhanh chứng khoán

Sau 15 tuần 'im ắng', NHNN bất ngờ hút gần 10.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hút 9.995 tỷ đồng khỏi hệ thống thông qua kênh tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 0,69%/năm. Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt phần nào áp lực lên tỷ giá trong thời gian qua.