|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sacombank đã thu hồi và xử lý gần 72.000 tỷ đồng nợ xấu sau 5 năm tái cơ cấu

15:37 | 31/03/2022
Chia sẻ
Tính riêng năm 2021, ngân hàng đã thu hồi, xử lý gần 14.100 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó thuộc đề án gần 11.800 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã:STB) vừa cập nhật kết quả kinh doanh năm 2021 với lợi nhuận trước dự phòng đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu đạt 12.660 tỷ đồng.

Do tập trung tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ chi phí đề án, lợi nhuận trước thuế đạt 4.400 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch được giao.

Trong năm 2021, ngân hàng đã thu hồi, xử lý gần 14.100 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó thuộc Đề án gần 11.800 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết nếu tính cả những khoản nợ đã bán tài sản để xử lý khoản vay thành công và đang thu theo tiến độ, thì tổng doanh số thu hồi và xử lý nợ trong năm 2021 đạt hơn 22.100 tỷ đồng, vượt con số kế hoạch 10.000 tỷ đồng đặt ra hồi đầu năm.

Nhờ đó tài sản tồn đọng tiếp tục giảm thêm gần 20% so với năm trước và tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kéo giảm về 1,47%.

Thu thuần dịch vụ đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 16% với sự đóng góp từ mảng bảo hiểm, thẻ và ngân hàng điện tử. Chi phí điều hành được kiểm soát, tạo điều kiện trích lập dự phòng rủi ro và phân bổ lãi dự thu theo Đề án 8.260 tỷ đồng, tăng 46,6% và vượt 87,9% so với mục tiêu tại Đề án. 

Sau gần 5 năm tập trung tái cơ cấu, Sacombank đã thu hồi và xử lý được gần 72.000 tỷ đồng các khoản nợ xấu và tài sản tồn đọng, trong đó hơn 58.300 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án. Đặc biệt, ngân hàng đã xử lý được gần 15.900 tỷ đồng lãi dự thu khoanh, tương đương giảm 73,7%.

Bước sang năm 2022, Sacombank cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng.

Phương Nga