|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rời EVN, A0 có thể mang khoản nợ gần 3 triệu USD về Bộ Công Thương

14:26 | 25/09/2023
Chia sẻ
EVN đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay thuộc hiệp định vay của Ngân hàng Thế giới, tổng mức gần 3 triệu USD. Theo quy định về quản lý nợ công, EVN có thể chuyển giao nghĩa vụ nợ cho A0 khi có sự chấp thuận của Thủ tướng.

Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến đề án tách Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) khỏi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để thành lập công ty trực thuộc Ủy ban vốn, sau đó chuyển về Bộ Công Thương, theo báo Vietnamnet.

Sau khi tách khỏi EVN, A0 sẽ chuyển thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) 100% vốn nhà nước, cung cấp dịch vụ điều độ và điều hành giao dịch thị trường điện.

Công ty nhận lợi nhuận định mức từ EVN qua cơ chế hợp đồng cung cấp dịch vụ, cách xác định các chi phí này sẽ do Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn.

NSMO sẽ có vốn điều lệ 776 tỷ đồng sau khi tách khỏi EVN, gồm 630 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (tính tới cuối tháng 6) và 146 tỷ đồng tại các dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh chưa được quyết toán và đang đầu tư năm 2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định mức vốn điều lệ 776 tỷ đồng có thể đảm bảo A0 sau khi tách khỏi EVN hoạt động bình thường, vận hành ổn định, liên tục và không ảnh hưởng tới các dự án đầu tư dở dang năm 2023.

Về phương án xử lý tài chính, EVN đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay thuộc hiệp định vay của Ngân hàng Thế giới, gồm 1,56 triệu USD cho dự án Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia mới và gần 1,35 triệu USD dự án cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường phát điện cạnh tranh.

Đây là các khoản vay lại không chịu rủi ro tín dụng. Tài sản hình thành từ các nguồn vốn vay này đang được thế chấp cho các cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền. Do đó, theo quy định về quản lý nợ công, EVN có thể chuyển giao nghĩa vụ nợ cho A0 khi có sự chấp thuận của Thủ tướng.

Ủy ban Quản lý vốn cũng đề xuất Thủ tướng chấp thuận bàn giao hai khoản vay trên từ EVN sang NSMO sau khi thành lập. Công ty này sẽ trực tiếp ký hợp đồng vay lại, hợp đồng thế chấp tài sản và trả nợ cho các cơ quan cho vay lại.

Về phương án lao động, Ủy ban này cho biết tính đến ngày 15/8, A0 có 446 lao động, EVN đã chỉ đạo A0 hoàn thiện phương án sắp xếp, sử dụng lao động theo quy định. Số lao động tiếp tục sử dụng tại doanh nghiệp sau khi sắp xếp lại là 446 người, trong đó có 68 lao động nữ.

Hoàng Anh