Doanh nghiệp

Quý I/2018 Masan Resources lợi nhuận gấp 4 lần cùng kỳ nhờ tăng trưởng sản phẩm vonfram

14:15 | 24/04/2018

Chia sẻ

Kết quả kinh doanh của Masan Resources trong quý I/2018 tăng trưởng cao so với cùng kỳ trong đó sản phẩm Vonfram đóng góp trên 70% doanh thu và 50% lợi nhuận gộp.  
 
quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram Công ty Ấn Độ sắp mua một phần mỏ Núi Pháo, Tầm nhìn Masan đăng ký mua thêm gần 16 triệu cổ phiếu MSR
quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram Tháng 1/2018, Công ty Ấn Độ có thể ký biên bản ghi nhớ với Masan Resources mua cổ phần mỏ Núi Pháo
quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram Giá bán tăng mạnh, Masan Resources lãi sau thuế 9 tháng tăng trưởng 40% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan (Masan Resources - Mã: MSR), doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2018 của MSR tăng 26% lên 1.487 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 20% nên lợi nhuận gộp tăng trưởng 41% đạt 974 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp quý này đạt 34,5%, có cải thiện so với mức 31% cùng kỳ.

quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu và lợi nhuận gộp của MSR là mặt hàng Vonfram với tỷ lệ lần lượt là 70% và 50%. Cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ đóng góp doanh thu và lợi nhuận của mặt hàng này chỉ là 54% và 10%.

Chi phí tài chính của công ty trong kỳ là 284 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ trong đó chủ yếu vẫn là chi phí lãi vay và chi phí đi vay, chiếm 93%.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận kế toán trước thuế của công ty đạt 174 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là trên 167 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram
Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp của MSR. Nguồn: Báo cáo tài chính MSR.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2018, các cổ đông của MSR đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 48% và 385% so với năm 2017. Kết thúc quý I, MSR đã đạt 18,6% kế hoạch doanh thu và 16,7% kế hoạch lợi nhuận.

quy i2018 masan resources loi nhuan gap 4 lan cung ky nho tang truong san pham vonfram
Một số chỉ tiêu tài chính của MSR. Nguồn: Báo cáo tài chính MSR.

Tính đến cuối quý I, MSR đang ghi nhận giá trị vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.484 tỷ đồng và vay, trái phiếu phát hành và nợ thuê tài chính dài hạn khoảng 7.981 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ.

Giá trị các khoản vay bằng USD của công ty là 1.588 tỷ đồng và lãi suất trong khoảng 4,5% đến 6%. Khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 4,6 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty không biến động nhiều, chỉ giảm 1% so với kỳ trước với giá trị gần 27.000 tỷ đồng. Tuy nhiên khoản mục tiền và tương đương tiền giảm 41%, từ 780 tỷ đồng xuống còn 461 tỷ đồng. Ngược lại, giá trị tài sản ngắn hạn khác, bao gồm chi phí trả trước ngắn hạn, thuế GTGT được khấu trừ) tăng 24% lên 463 tỷ đồng. Tài sản dở dang dài hạn cũng tăng 25% lên 1.239 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn của công ty vẫn duy trì ở khoảng 55% nợ phải trả, 45% vốn chủ sở hữu, gần như không đổi.

Kiên Dương