Tài chính

Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm

17:24 | 14/08/2020

Chia sẻ

Theo quyết định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở tại Ngân hàng Chính sách xã hội được ấn định mức 4,8%/năm trong năm 2020.
Lãi suất cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội năm 2020 là 4,8%/năm - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội P.H Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Khải An)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo qui định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo qui định của Chính phủ về phát triển và quản lí nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí ban hành 13/8/2020.

Liên quan đến việc hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội, tháng 4 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết đồng ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối thêm 1.000 tỉ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 và bổ sung 2.000 tỉ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội.

Trước đó, hồi đầu năm,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2734 về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại (NHTM) áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Cụ thể, mức lãi suất của NHTM áp dụng trong năm 2020 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo qui định tại Thông tư số 11, Thông tư số 32 và Thông tư số 25 là 5,0%/năm.

Mức lãi suất cho vay 5% hiện đang thấp hơn từ 1,5 - 3%/năm so với lãi suất huy động tiền gửi tại kì hạn 1 năm của các ngân hàng thương mại.

Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lí nhà ở xã hội của Chính phủ, mức lãi suất vay mua, thuê, xây dựng mới, cải tạo và sửa chữa nhà ở được qui định là 4,8%/năm.

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kì.

Lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định và công bố trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kì.

Vốn vay được giải ngân theo tiến độ thực hiện và đề nghị của chủ đầu tư. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng kĩ thuật.

Hà Lê