|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Novaland trình phương án chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu để huy động ít nhất 29.200 tỷ đồng

21:00 | 10/03/2023
Chia sẻ
Ngoài phương án huy động ít nhất 29.251 tỷ đồng, Novaland còn muốn trình cổ đông phương án chào bán ESOP, ủy quyền cho HĐQT thực hiện mua bán hoán đổi tài sản và tái cấu trúc công ty.

 Dự án Novaworld Phan Thiết. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, dự kiến sẽ thực hiện xin ý kiến từ ngày 10/3 đến hết ngày 21/3/2023.

Phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Chốt phiên 10/3, cổ phiếu NVL tạm dừng ở 10.650 đồng/cp.

Số tiền hơn 9.750 tỷ đồng thu được, Novaland dự kiến góp vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của tập đoàn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và khoản phải nộp nhà nước và bổ sung vốn lưu động.

Chào bán hơn 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

Novaland dự kiến phát hành 1,95 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 100% cho cổ đông hiện hữu (cổ đông sở hữu 1 cp được quyền mua thêm 1 cp mới). Giá chào bán cũng sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Dự kiến công ty sẽ chào bán trong năm nay.

Số tiền thu được tối thiểu là 19.501 tỷ đồng sẽ được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do công ty là chủ đầu tư.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Ngoài các phương án chào bán, HĐQT Novaland cũng dự định trình lên phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm phát hành. Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt sẽ là người được quyền mua ESOP. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian chào bán đến hết năm 2024.

Ngoài các phương án chào bán, HĐQT cũng trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, thực hiện mua bán tài sản (bao gồm cả mua bán các khoản đầu tư vào các công ty), hoán đổi tài sản (bao gồm cả hoán đổi nợ, hàng hóa). Đồng thời, giao cho HĐQT triển khai thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các quy định của công ty để hoàn tất các nội dung nêu trên.

Cổ đông cũng sẽ được lấy ý kiến về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thương lượng, điều chỉnh các điều kiện, nội dung liên quan đến các khoản huy động vốn, cơ cấu lại các khoản huy động đã thực hiện.

Thông tin tại cuộc họp với nhà đầu tư gần nhất, ban lãnh đạo Novaland cho biết doanh nghiệp đang đàm phán với chủ nợ và trái chủ để cơ cấu lại lịch trả nợ, tập trung phát triển các dự án trọng điểm và cân nhắc khả năng bán bớt tài sản. 

Liên quan đến vấn đề nhân sự, HĐQT Novaland trình cổ đông thông qua các đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thay vào đó, công ty sẽ bầu thêm ba thành viên thay thế, trong đó có hai thành viên HĐQT độc lập.

Trước đó, Novaland đã thông qua nghị quyết điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 thành viên và bầu cử lại thành viên HĐQT. Việc thay đổi thành viên HĐQT nằm trong đề án tái cấu trúc của doanh nghiệp.

Theo đề án tái cấu trúc, Novaland sẽ tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng. 

Minh Hằng

Quỹ 2 tỷ USD của Dragon Capital ‘full’ cổ phiếu, tiếp tục đứng ngoài quan sát
Quỹ ngoại Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) thuộc Dragon Capital quản lý duy trì tỷ trọng tiền mặt ở vùng thấp dưới 1% trong 3 tuần đầu tháng 9.