Doanh nghiệp

Novaland tính tăng vốn thêm 1.000 tỷ đồng và phát hành 5.675 tỷ đồng trái phiếu

15:18 | 15/01/2018

Chia sẻ

Novaland thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ lên 7.296,5 tỷ đồng. Đồng thời, tăng giá trị phát hành trái phiếu lên 250 triệu USD (5.675 tỷ đồng).
novaland tinh tang von them 1000 ty dong va phat hanh 5675 ty dong trai phieu Novaland lập đỉnh lịch sử, tài sản trên sàn chứng khoán Chủ tịch Bùi Thành Nhơn đạt hơn 11.000 tỷ đồng
novaland tinh tang von them 1000 ty dong va phat hanh 5675 ty dong trai phieu Novaland được phép tạm nộp hơn 1.053 tỷ đồng tiền sử dụng 8 khu đất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) công bố tờ trình về việc phát hành cổ phần ưu đãi, cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

novaland tinh tang von them 1000 ty dong va phat hanh 5675 ty dong trai phieu
Novaland tính tăng vốn hơn 1.000 tỷ đồng và phát hành 5.675 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Về phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, Hội đồng Quản trị Novaland đã thông qua Nghị quyết phát hành thêm tối đa 100 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi năm 2018 thay vì 23 triệu cổ phiếu như đã trình Đại hội Đồng Cổ đông trước đó.

Tổng số vốn điều lệ sau phát hành tăng thêm 1.000 tỷ đồng lên 7.296,5 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian thực hiện phát hành trong năm 2018, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 5.000 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phần được trích từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Về phương thức phát hành trái phiếu chuyển đổi, Novaland thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tăng giá trị phát hành trái phiếu từ 100 triệu USD (tương đương 2.275 tỷ đồng) lên 250 triệu USD (5.675 tỷ đồng). Đồng thời, Novaland lùi thời gian thực hiện sang năm 2018 thay vì nửa cuối năm 2017 như Nghị quyết tại Đại hội Đồng cổ đông.

Cổ phiếu NVL hiện được giao dịch 77.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt hơn 1,2 triệu đơn vị. Giá trị vốn hóa thị trường đạt khoảng 48.662 tỷ đồng.

novaland tinh tang von them 1000 ty dong va phat hanh 5675 ty dong trai phieu
Diễn biến giao dịch cổ phiếu NVL trong 3 tháng gần nhất (Nguồn: VND)

Nhật Huyền