Doanh nghiệp

Nhựa Bình Minh dự kiến dành 99% lợi nhuận năm 2020 để chia cổ tức

11:32 | 07/04/2021

Chia sẻ

Năm 2020, Nhựa Bình Minh ghi nhận sự tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, công ty dự kiến dành hơn 517 tỷ đồng, chiếm 99% lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức tiền mặt năm 2020 cho cổ đông.

Ngày 27/4 tới, CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng, tăng 11% so với kết quả năm 2020, lợi nhuận sau thuế 523 tỷ đồng, tương đương với năm ngoái. Công ty dự kiến chi 268 tỷ đồng cho đầu tư.

Về kế hoạch cổ tức, Nhựa Bình Minh dự kia chia cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Năm 2020 vừa qua, công ty ghi nhận doanh thu thuần đã kiểm toán đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 24% lên 523 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao thứ hai trong lịch sử của công ty chỉ sau năm 2016 (627 tỷ đồng). Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 6.385 đồng.

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch đi ngang, dành 99% lợi nhuận để chia cổ tức năm 2020 - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh của Nhựa Bình Minh (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC đã kiểm toán của BMP).

Với kết quả trên, Nhựa Bình Minh đề xuất phương án dành 99% lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho năm 2020 với tổng tỷ lệ chi trả 63,2% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng hai đợt cổ tức với tỷ lệ là 48,4%.

Như vậy dự kiến công ty sẽ còn phải chi 121 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 3 năm 2020. Cổ đông lớn đến từ Thái Lan là The Nawaplastic Industries, thành viên Tập đoàn SCG sở hữu 54,4% tại Nhựa Bình Minh ước tính sẽ nhận được gần 66 tỷ đồng cổ tức.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ngoài ra, trong lần đại hội này, công ty sẽ xin cổ đông thông qua việc từ nhiệm của ông Wisit Rechaipichitgool, thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Nhựa Bình Minh đặt kế hoạch đi ngang, dành 99% lợi nhuận để chia cổ tức năm 2020 - Ảnh 2.

Quá trình công tác của ông Wisit Rechaipichitgool. (Nguồn: BMP).

Thay vào đó, Nhựa Bình Minh sẽ tiến hành bầu ông Chaowalit Treejak làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Nếu trúng cử, ban quản trị của công ty sẽ bao gồm 5 nhân sự.

Minh Hằng