Doanh nghiệp

Petrosetco muốn phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp

08:11 | 07/04/2021

Chia sẻ

Petrosetco dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng/cp trong quý II. Mức giá này chưa bằng một nửa giá cổ phiếu PET kết phiên 6/4.

Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp dầu khí Petrosetco (Mã: PET) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên dự kiến họp vào ngày 27/4.

Năm 2021, Petrosetco đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 15.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế  200 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,5% và 43% so với năm thực hiện 2020.

Petrosetco dự kiến tăng doanh thu 2021 lên 11,5% và kế hoạch phát hành cổ phiếu cho người lao động - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 (Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ của Petrosetco)

Năm 2020, Petrosetco đạt 13.453 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 140 tỷ đồng; tăng lần lượt 34% và 10% so với năm 2019. Với kết quả này, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp), tương ứng số tiền chi trả khoảng gần 84 tỷ đồng. Thời gian chia cổ tức dự kiến vào quý II.

Trong kế hoạch phát triển 5 năm tới, mảng kinh doanh thương mại và phân phối vẫn là ngành chủ lực. Tổng công ty đặt ra mục tiêu phân phối thêm ít nhất 1 nhãn hàng mới hằng năm.

HĐQT cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để tăng vốn điều lệ năm 2021. 

Theo đó, Petrosetco dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp nhằm tăng vốn từ 866 tỷ lên thành hơn 906 tỷ đồng. Mức giá phát hành này chưa bằng một nửa gía cổ phiếu PET kết phiên 6/4 (22.000 đồng/cp). Việc phát hành ESOP này dự kiến được thực hiện trong quý II.

Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu ESOP phải cam kết làm việc tối thiếu 2 năm tại công ty kể từ khi mua cổ phiếu.

Huyền Trâm