|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhờ đâu Yeah1 có lãi trở lại dù doanh thu quý III giảm 74%?

19:30 | 30/10/2022
Chia sẻ
Nhờ tái cấu trúc bộ máy, chuyển nhượng các khoản đầu tư và tiết giảm các chi phí, Yeah1 lãi sau thuế gần 15 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ gần 57 tỷ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) cho thấy doanh thu thuần của công ty giảm 74% so với cùng kỳ năm ngoái về 71 tỷ đồng, chủ yếu nhờ đóng góp từ mảng tư vấn truyền thông quảng cáo và tổ chức sự kiện.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 21 tỷ, gấp 3,9 lần cùng kỳ tương ứng biên lãi gộp 29,6%, tăng mạnh so với con số 1,9% của quý III/2021. Nhờ chuyển nhượng đầu tư, tiến hành cơ cấu bộ máy hoạt động và tiết kiệm các chi phí, Yeah1 lãi sau thuế gần 15 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 57 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của Yeah1.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Yeah1 đạt 207 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ. Công ty đã có lãi sau thuế trở lại với hơn 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ sau thuế hơn 253 tỷ đồng.

Kết quả khả quan trên diễn ra sau khi Yeah1 thực hiện tái cấu trúc. Founder Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đã chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị cho người khác và dàn lãnh đạo Yeah1 được thay mới.

Trong 9 tháng, Yeah1 liên tiếp thông báo bán các công ty thành viên nhằm thực hiện chiến lược tinh gọn bộ máy, là "phải bán một số tài sản có tính thanh khoản cao để tồn tại”. Đồng thời thực hiện M&A các công ty cùng lĩnh vực. Tính đến cuối tháng 9, Yeah1 có 17 công ty con và 7 công ty liên kết. Công ty thu về 28 tỷ đồng lãi thuần từ lãi chuyển nhượng đầu tư trong ba quý đầu năm. 

Năm 2022, Yeah1 đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 588 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 25 tỷ đồng. Tập đoàn đã thực hiện được lần lượt 35% mục tiêu doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau ba quý.

 Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2022 của Yeah1.

Tổng tài sản của Yeah1 tính tới cuối III là 1.264 tỷ đồng, giảm 8% so với ngày đầu năm, nguyên nhân chính đến từ khoản phải thu ngắn hạn giảm 40% còn 630 tỷ đồng. Đồng thời tập đoàn phải trích lập dự phòng hơn 38 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của Yeah1 tính đến cuồi kỳ là 5,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, công ty đi vay 113 tỷ đồng, hầu hết là vay nợ ngắn hạn từ các ngân hàng và bên thứ ba. 9 tháng, công ty trả gần 4 tỷ đồng chi phí lãi vay. 

Tính đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của Yeah1 hơn 902 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 313 tỷ. Tập đoàn đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 1.100 tỷ đồng thông qua việc chào bán riêng lẻ tối đa hơn 78,64 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 25,5 tỷ.

Minh Hằng

Bộ Công an tìm người bị hại liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Nhằm phục vụ việc điều tra và đảm bảo quyền lợi người bị hại, Bộ Công an đề nghị những trái chủ đang sở hữu 25 mã trái phiếu liên quan trong vụ án cần đến trụ sở công an để làm việc, cung cấp tài liệu, hồ sơ.