|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhờ đâu HHS lãi 348 tỷ năm 2023?

16:13 | 29/01/2024
Chia sẻ
Nguồn thu đột biến từ phần lãi công ty liên kết đã giúp HHS báo lãi ròng năm 2023 cao nhất 8 năm qua.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 113 tỷ, tăng 55% so với cùng kỳ 2022.

Giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ còn chưa tới 3 tỷ đồng. Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 53% còn 39 tỷ do hụt lợi nhuận, cổ tức được chia.

Tuy nhiên, trong quý, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết đột biến lên 141 tỷ, quý IV/2022 ghi nhận lỗ 13 tỷ.

Tại ngày 31/12/2023, HHS sở hữu duy nhất một công ty liên kết là CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV (thành lập năm 2006) với tỷ lệ lợi ích là 43,56% và tỷ lệ quyền biểu quyết là 43,58%. Khoản đầu tư vào CRV cuối năm 2023 có giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn chủ sở hữu là gần 3.129 tỷ đồng. 

9 tháng đầu niên độ 2023 - 2024 (1/4 - 31/12/2023), CRV lãi sau thuế 595 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ.

Kết quả, HHS lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) quý IV 165 tỷ, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, HHS đạt 367 tỷ doanh thu thuần, giảm 5% song lãi ròng tăng 57% lên 348 tỷ đồng và là mức lợi nhuận cao nhất 8 năm.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 400 tỷ đồng doanh thu, 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, doanh nghiệp mới đạt 92% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 53% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023.

HHS có nguồn thu kinh doanh chính đến từ hai lĩnh vực là kinh doanh xe tải thương hiệu DongFeng và bất động sản. Trong báo cáo tổng kết năm 2023, công ty cho biết đầu tư các dự án bất động sản thông qua việc đầu tự vào các công ty con và các công ty liên doanh, liên kết - là đơn vị sở hữu dự án và trực tiếp triển khai dự án. 

Trong đó, các đơn vị này đã hoàn thiện Dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại số 2A, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng và bàn giao sản phẩm tới khách hàng; tiếp tục hoàn thiện Dự án Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản cuối năm 2023 của HHS đạt 4.674 tỷ đồng. Trong đó, 67% tài sản nằm ở khoản rót vốn vàoTập đoàn Bất động sản CRV đã đề cập ở trên.

Tại ngày 31/12/2023, HHS nắm 634 tỷ đồng tiền, tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp không có dư nợ vay cuối năm 2023.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 4.501 tỷ bao gồm 943 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Kiều