Vĩ mô

Nhà thầu lập báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành cần điều kiện gì?

13:25 | 01/10/2019

Chia sẻ

Nhà thầu tư vấn gói thầu Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành cần đáp ứng nhiều tiêu chí về kinh nghiệm và năng lực tài chính.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định duyệt khung tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu tư vấn gói thầu Khảo sát và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

phoi-canh-san-bay-long-thanh_dvex

Phối cảnh sân bay Long Thành.

Theo đó, đối với phần tư vấn tổng thể, tổng hợp và hoàn thiện Hồ sơ Báo cáo Nghiên cứu khả thi, nhà thầu cần đáp ứng tiêu chuẩn đã thực hiện tối thiểu 2 hợp đồng tư vấn liên quan đến Cảng hàng không; mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 1 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh thu bình quân về dịch vụ tư vấn của nhà thầu trong 3 năm (từ 2015 – 2017) phải lớn hơn hoặc bằng 18,1 tỉ đồng.

Đối với phần khảo sát cập nhật giá đất thị trường, nhà thầu cần phải đáp ứng tiêu chí đã thực hiện tối thiểu 1 gói thầu khảo sát, cập nhật giá đất thị trường; doanh thu bình quân trong 3 năm (từ 2015 – 2017) cần đạt tối thiểu 0,2 tỉ đồng.

Còn với phần lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhà thầu cũng phải có kinh nghiệm đã thực hiện 1 gói thầu thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; doanh thu bình quân trong 3 năm (2015 – 2017) tối thiểu đạt 3 tỉ đồng.

Để được giao lập khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tái lập hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không, trong 7 năm gần đây, nhà thầu cần có kinh nghiệm đã thực hiện 2 hợp đồng khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi công trình giao thông cấp II, công trình dân dụng cấp III với tư cách là nhà thầu chính. Đồng thời, doanh thu bình quân về dịch vụ tư vấn của nhà thầu trong 3 năm (2015 – 2017) phải tối thiểu đạt 2,5 tỉ đồng.

Tương tự, nhà thầu của phần khảo sát xây dựng, qui hoạch, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi cho hai dự án tái định cư cũng cần có kinh nghiệm đã thực hiện 2 hợp đồng khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi công trình hạ tầng kĩ thuật cấp I với tư cách là nhà chính trong 7 năm gần đây. Doanh thu bình quân về dịch vụ tư vấn của nhà thầu trong 3 năm (2015 – 2017) cũng cần đạt mức tối thiểu là 6 tỉ đồng.

Ngoài ra, nhà thầu còn phải đáp ứng thêm một số điều kiện riêng (về kinh nghiệp và năng lực tài chính) đối với phần lập phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đối với phần phần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

N. Lê