Doanh nghiệp

Ngành thép vẫn chưa thấy bình minh, VnSteel báo lỗ 118 tỉ đồng trong quý IV/2018

03:11 | 02/02/2019

Chia sẻ

Bên cạnh chi phí giá vốn tăng cao, trong quý IV/2018 VnSteel còn ghi nhận lỗ từ công ty liên kết 143 tỉ đồng khiến công ty báo lỗ gần 118 tỉ đồng.

Tổng công ty thép Việt Nam (VnSteel - mã: TVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 với doanh thu thuần 6.317 tỉ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán 6.042 tỉ đồng, tăng 28% khiến lãi nhuận gộp 273 tỉ đông, giảm 16%.

Doanh thu tài chính giảm từ 38,4 tỉ đồng xuống 21,7 tỉ đồng. Chi phí tài chính giảm nhẹ xuống 64 tỉ đồng.

Trong quý này, VnSteel bất ngờ ghi lỗ liên kết 143 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi 130 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng tăng gấp đôi lên 84,4 tỉ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp 102 tỉ đồng, giảm 32%. Lợi nhuận khác 10,9 tỉ đồng, giảm 27%.

Sau khi trừ đi các chi phí, VnSteel báo lỗ 118 tỉ đồng trong quý IV/2018. Cả năm 2018, doanh thu thuần của công ty đạt 24,7 tỉ đồng, tăng 24%; Lãi sau thuế 662 tỉ đồng, giảm 17% và vượt kế hoạch năm.

Theo báo cáo của VnSteel, trong năm 2018, tổng lợi nhuận sau thuế của 38 doanh nghiệp có vốn đầu tư của tổng công ty đạt gần 1.212,4 tỉ đồng, bằng 79% so với năm 2017. Trong đó 14 công ty hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm; 6 công ty không hoàn thành kế hoạch năm nhưng có mức lợi nhuận khá; 7 công ty không hoàn thành kế hoạch, lợi nhuận ở mức thấp; 1 công ty con và 8 công ty liên kết bị thua lỗ.

Cũng trong năm 2018, VnSteel thực hiện giải thể và thanh lý tài sản tại Công ty VNS – Deawoo. Đối với việc giải thể tại Công ty Tấm thép Miền Nam và Tân Thành Mỹ, VnSteel đang tiếp tục nghiên cứu và xem xét phương án xử lý đối với từng đơn vị.

Bên cạnh đó, VnSteel quyết định không mua lại 50% cổ phần của Tập đoàn SeAH tại Công ty Ống thép Vinapipe, 16% vốn cổ phần của HASCOM tại Công ty VPS, 56% cổ phần của Công ty Natsteel Holdings tại Công ty Natstellvina.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của VnSteel đạt14.536 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền 689 tỉ đồng, giảm 45%; Hàng tồn kho 3.516 tỉ đồng, tăng 31%.

Khoản phải thu ngắn hạn 890 tỉ đồng, giảm 34% bao gồm phải thu từ Chip Mong 232 tỉ đồng, Đầu tư Thương mại SMC 76 tỉ đồng; Công ty TNHH Bình Nguyên 31 tỉ đồng; Thép Trung Dũng 59 tỉ đồng....

nganh thep van chua thay binh minh vnsteel bao lo 118 ti dong trong quy iv2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV/2018 của VnSteel).

Nợ ngắn hạn 4.939 tỉ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.568 tỉ đồng, tăng 11% và chiếm 72% nợ phải trả; Vay và nợ dài hạn tăng nhe lệ 41 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng khá nhỏ trong nợ dài hạn.

Xét về dòng tiền, lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh của VnSteel ghi nhận âm 1.058 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 474 tỉ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong năm 199 tỉ đồng, tăng 59%. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 303 tỉ đồng trong khi cùng kỳ âm 1.112 tỉ đồng.

Xem thêm

Minh Anh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN